آرشيو برچسبها: پیام شیما بابایی به آتنا دائمی:

پیام شیما بابایی به آتنا دائمی: بجنگ که به زودی ما پیروزیم!

شیما بابایی / آتنا دائمی:

دانشجو آنلاین ۹۶/۳/۱۰:«۳۰ خرداد ۹۳ بود که برای سالروز به خون کشیده شدن ندا بر مزارش رفتیم آنجا بود که یافتمت دختری از جنس ندا! از روزی که به دنیا آمدیم مدام در حال سرکوب بودیم! جنگیدیم برای احقاق ابتدایی ترین حقوقمان، با تکه پارچه سیاهی بر روی تنمان، و …

ادامه»