آرشيو برچسبها: موسيقي

يه روز اما. . . – ميثم

يك روز اما

يه روز اما . . .         (تقديم به شهيد راه آزادي ايران، ستار بهشتي) تو چشماش يه حس غريب درد همه ش دنبال حرف تازه بود توي ذهن تبدار و توفاني ش پر از بحثاي بي اجازه بود يه شلوار جين، پيرهني ساده صميمي  و محجوب و افتاده تو كيفش …

ادامه»

قطعنامه – گيسو شاكرى

قطعنامه – گيسو شاكرى

روزنامه ها تفاله هاي سانسور و شعرها اسير شاعران مجبور روي پرده، سينماي قيچي خورده روي سن، پيِس هاي جون سپرده آه از هنر كه شد قتيل ارشاد از تريبوني كه شد مزار فرياد ذبح شرعي ترانه هاي مغموم روي استيجِ شومِ  برج ميلاد يادم آمد قصه ي غوك و …

ادامه»

ضدفتوا – روزبه

ضد فتوا

در تابستان ۶۷ اعدام بيش از سي هزار زنداني سياسي با فتواي خميني آغاز شد. هيأت مرگ در دادگاه هاي چند دقيقه اي زندانياني را كه حاضر به نفي عقيدهي خود نبودند، به پاي چوبه هاي دار ميفرستاد. به ياد آنان كه «نه» گفتند به هيأت مرگ و خنديدند بر …

ادامه»

ايران و . . . – روزبه

ايران و . . . – روزبه

ايران و . . . ايران و باغ خاطرههاي لگد شده ايران و بغض فسفري من كه سد شده ايران و بيشههاي پلنگان كه سالهاست جولانگه حقارت هر ديو و دد شده ايران و قلب من كه ترك خورده از شما ايران و باوري كه كلك خورده از شما ايران …

ادامه»