آرشيو برچسبها: محمود نیشابوری

جاده صاف کن جنایات ملاها، با شکلکی از خنده! – محمود نیشابوری

خنده یادآور خوشحالی وشادمانی ست ولی بعضاً علت آن در انسانها با هم فرق میکند. چگونه: بعضی، لبخند را به نرخ روز می زنند که در جوهره اش تصنعی و مصنوعی است. بعضی خنده ها حاکی از رضایت و موفقیت است. خنده ای از صمیم قلب همانند خنده کودکان، بدون …

ادامه»

خميني ننگ بشريت، جرثومه فساد و تباهي :محمود نیشابوری

خميني ننگ بشريت2،

و آن که از گرگش خورد هر دم شکست گر چه انسان می نمایند، گرگ هست! و آن که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند. در جوانی جان گرگت را بگیر! وای اگر این گرگ گردد با تو پیر روز پیری، گر که باشی …

ادامه»