آرشيو برچسبها: جمشید پیمان

جز دَرد نبینی به رخ شهر پریشان :جمشید پیمان

جمشید پیمان2

بگشوده پر خویش به هر جا شبِ ظالم البرزِ سرافراز فرو مانده به ظلمت مزدک شده در خاک به ایوانِ مداین مانی شده بر دار به شاپور پریشان یک قوم سیه کارِ به کف تیغ و به لب کف اندیشه کُشان روی نهادند به استخر ز یثرب از بلخ  گریزان …

ادامه»

به راهِ عشق سفر کن اگر که همراهی! :جمشید پیمان

چراغ عشق

نگو جز این نشود،می شود،اگر خواهی نگو که نیست در این راه، غیرِ بیراهی نگو که عاشق چشمت شدم خطا کردم نگو گره زده ام دل به خواهشی واهی ز بیم پچ پچه هاشان نمی کنم انکار که عاشقم، وَ نترسم ز مردمِ ناهی چه نسبت است به بیژن فسانه …

ادامه»

جمشید پیمان :شیراز من و صفای سعدی وارش

شیراز

شیرازِ من و حضورِ خوبِ فروردینش گلخنده ی یاس و نرگس و نسرینش شعر تر حافظ و هوای رکن آبادش میخانه و باده ی خوشِ نوشینش شیراز من و صفای سعدی وارش غم دور بمانَد از دلِ بی کینش شیراز من و شنگی شورانگیزش باغ ارم و کرشمه ی شیرینش …

ادامه»

جمشید پیمان:روز آزادی ایران، نوروز من است

سـایـه بـانِ عشقِ تـو سـیـن نخست دل گلستانی از این خوش تر نجست سینِ دوّم سینه ی پُر مهرِ تو روشنایَش سر زَنـَد از چهرِ تو سین سوّم ساغر چشمـان تو مستِ مستم از شراب جان تو سین چارم ساحل آغوش تو جان فدای جانِ دریـانـوشِ تو سین پنجم بـا …

ادامه»

شکوهِ لحظه ی دیدار مجاهدین و مریم رجوی در آلبانی! جمشید پیمان

مریم رجوی

سرم سنگین از این بیهوده گشتن های چرخابی از این ابر پریشانِ تهی از آب و از آبی دلم چرکین، از این شب زنده داری های کشدارِ من و مهتاب از این بیداری بیهوده ام در خواب. از این نیلوفری مرداب. تو را می جویم ای کرده سفر تا حضرتِ …

ادامه»

از بس که مفت خورده ای،اینگونه فربهی :جمشید پیمان،

خامنه‌ای

تو خشکی ای فقیه و من از یُمنِ می؛ ترم ساحل نشین کوثری تو و در پایِ خُم سرم دلخور مشو اگر که مرا با تو کار نیست تو زهد می فروشی و من باده می خرم دانی چرا به آتشِ دوزخ دلم خوش است؟ من از بهشت،چون تو در …

ادامه»

بــه لـــجــــنـــــزار گشته ام معتاد! جمشید پیمان

شاعرم، شاعر درفشم و داغ شاعر ذهنِ کور و چشمِ چلاق! شاعرم،شاعرِ سکوتِ عقاب شاعر قار قارِ قوم کلاغ شاعرم،شاعر خموشی دشت در میانِ نهیق های الاغ شاعرم،شاعر شب و ظلمت شاعر دشنه بر گلوی چراغ شاعر سر بریدن شهباز شاعر بوی گندِ لاشه ی ماغ (نوعی مرغابی که گوشتش …

ادامه»

فروغ در شعرش :جمشید پیمان

فروغ فرخزاد

فـــــــروغِ مـــعـــتـــرِض! جمشید پیمان،۱۲ ـ ۰۲ ـ ۲۰۱۷ به یاد فروغ فرخ زاد؛ مرگ:بیست و چهار بهمن هزار و سی صد و چهل و پنج ـــ فروغ یک انسان معترض است. به زمین و زمان اعتراض دارد. به خانه و خیابان ، به جمع دوستان ، به دوستی که معتاد …

ادامه»

در این زمانه مجو عاشقی به قصّه ی قیس* :جمشید پیمان

موسی خیابانی

«برای شهیدان راه ازادی ایران در نوزده بهمن ۱۳۶۰» ،کدام رود که شد خسته رو به دریا رفت؟ کدام ناله ی پنهان خروشِ توفان کشت کدام خفته به درگاهِ صبح، شد بیدار کدام شب زده گامی به سوی فردا زد کدام مدعی عاشقی، به آبرو داری تمام عمر دمی در …

ادامه»

نه پچ پچ،برآر از دل و جان خروش :جمشید پیمان،

جمشید-پیمان

گر آگه از حال ایران شوی دل افسرده و زار و گریان شوی بپرسی گر از روزگارِ وطن یکی قصّه گویم پریشان شوی وطن گشته امروز غرقِ غبار شده نام زیباش بی اعتبار نمانده دگر شوکت و فرّهی شده مام میهن به محنت دچار وطن مانده در بندِ مشتی شرور …

ادامه»