آرشيو برچسبها: بلبرینگ سازی تبریز

عدم پرداخت بیش از ۳ ماه حقوق ۱۹۰ کارگر کارخانه بلبرینگ سازی تبریز!

بلبرینگ سازی تبریز

پرداخت حقوق حدود۱۹۰ کارگر شاغل در کارخانه بلبرینگ سازی تبریز در استان آذربایجان شرقی سه ونیم ماه به تاخیر افتاده است. شماری از کارگران کارخانه بلبرینگ سازی هنوز بابت نیمی از دستمزد بهمن، مطالبات مزدی اسفند سال گذشته و فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری از کارفرمای خود طلبکارند . …

ادامه»