آرشيو برچسبها: آموزه ها

تبيين جهان

تبيين جهان

تبيين جهان قسمت ۱، تبيين جهان قسمت ۲،  تبيين جهان قسمت ۳،  تبيين جهان قسمت ۴،  تبيين جهان قسمت ۵،  تبيين جهان قسمت ۶،  تبيين جهان قسمت ۷،  تبيين جهان قسمت ۸،  تبيين جهان قسمت ۹،  تبيين جهان قسمت ۱۰،  تبيين جهان قسمت ۱۱،  تبيين جهان قسمت ۱۲،  تبيين جهان قسمت ۱۳،  تبيين جهان قسمت ۱۴،  تبيين جهان قسمت ۱۵،  تبيين جهان قسمت ۱۶،  تبيين جهان …

ادامه»

علی فرهنگ

پرچم ايران

“انتقاد”، “اتهام”، “تخریب” و “تائید”! مدعیان “منافع ملی عراق”، بروز “ماهیت” و یک “پرسش”!!! تا چه شد احوال گرگ اندر نبرد… سینه ھای ما سرشار از گلوله است،  محتسب خم شکست و من سر او.. از عشق زنده باید، کز مرده هیچ ناید… آن همه ناز و تَنعّم که خزان …

ادامه»

مانیفست جمهوری خواهی انقلابی با محوریت مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت – ایران رهامی

تظاهرات

مانیفست جمهوری خواهی انقلابی با محوریت مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت – ايران رهامي – قسمت اول،  مانیفست جمهوری خواهی انقلابی با محوریت مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت – ايران رهامي – قسمت پنجم، مانیفست جمهوری خواهی انقلابی با محوریت مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت – ايران رهامي – قسمت ششم

ادامه»

بيژن نيابني

پرچم ايران

درخشش “عمل سرخ ” بر بام “جنبش سرخ”،  آتشفشان جوشان “جنبش سرخ”، زيرخاکستر رکود “جنبش سبز”،  بحران انقلابی ، اعتلای جنبش سرخ،  اين جنبش ، جنبش من نيست ! جنس قيام عاشورا ! جنبش من ، جنبش سرخ ! يادداشت هفته : چه ايران ، چه غزه ، کشتن انسان …

ادامه»