Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

نامه قصیم به خامنه ایی، اما مخاطب پهلوان فیلابی!
پرویز تراکمه
قبل از شروع خاطر نشان می کنم که حداکثر سعی در خلاصه نویسی رعایت شده است.

دکتر قصیم در نامه خود با عنوان " یک پهلوان(پهلوانی)! خطاب به خامنه ایی می نویسد که باور کنید که من تا مغز استخوان ضد خاتمی و اصلاح طلبان هستم. هیچ کس در شورا بیشتر از من در رابطه با افشا خاتمی کاغذ سیاه نکرده است. ولی نمی نویسد که، دربار خامنه ایی برای حمل نوشتجات ضد خاتمی و اصلاح طلبان ایشان باید به فرستادن یک الاغ اکتفا کند و یا نیاز به وانت بار دارد.

انتقادی به دکترقصیم دررابط با کم کاری وافشای خاتمی وارد نیست، ولی با توجه به عملکردهای امروزی ایشان ماهیت افشا گیری و هر نوع موضع گیری ضد رژیمی ایشان زیر علامت سوال است.

بحث بر سر شباهت های شما با خمینی قبل از رسیدن به حاکمیت وخمینی بعد از رسیدن به حکومت است. عملکرد "گرازوار" خمینی در گلستان ایران بعد از انقلاب و تخریب عکس خود در ماه بی بی سی ساخته را، مدیون ذات ارتجاعی و قدرت طلبی مطلق خود بود وبس. وجود این روند در تفکر شما (قصیم) قبل و بعد از به اصطلاح "استعفا" نشانگر جنسیت از نوع خمینی و خامنه ایی است ولاغیر.

کدام قصیم؟
در دوران دبستان نزدیک به 50 سال پیش از عکس هایی با نام "برگردان" ویا همین استیکرهای امروزی، برای تزهین کتب درسی استفاده می کردیم . مهارت در میزان آب دهان "تف" در کامل شدن پروسه "برگردان" اصل بود. در پاسخ به این سوال که کدام قصیم را باید باور داشت؟ قصیم یا برگردان او را؟

مصداقی با مهارت صد چندان به اندازه کافی آب دهان او را بر سر در اپوزیسیون قارچی نصب ونقش سخنگویی را به ایشان داده است. دکتر قصیم در حسرت سخنگو شدن در شورای ملی به باتلاق مصداقی قدم گذاشت و روز به روز بیشتر در آن فرو می رود. نوشتجات و گفته های ایشان در رابطه با شورا و اعضاء مقاومت قبل از ورود به باتلاق مصداقی را باور کنیم یا صحبت های امروز او را.

نمونه های امروزی: "صدور فرمان از بالا" ، "متهمان غایب کجایند و دفاعیه آنها چیست؟"، "این مدعای(شقه کردن)، آنهم با وزن نداشته و خالی بندی اجتماعی ، اساسآ سخنی لغو است."،" مسعود رجوی .... در مقابل نسلهای کنونی و آینده مسئولند."،" نمی توانند مردم را قانع کنند."و" چشمک به رفسنجانی را بخاطر چراغ به امریکا تفسسیر می کردند قدری معنا و منطق و کمی خورند داشت." آقای قصیم مگر یادتان رفته که ماشاالئه قصاب ها، سعادتی ها را قبل از اعدام در پرچم امریکا پیچیدند.

آیا با من هم عقید هستید که این پیام به خامنه ایی است و نه نامه به پهلوان فیلابی؟
بدون شک خامنه ایی پیام قصیم را گرفتند.

امیدوارم که مطالب خود در تائید عملکرد های به حق و انقلابی رهبری و اعضاء آن را که در مقایسه با حجم افشای خاتمی صدها برابراست را به یاد داشته باشید، که در حین بیان آنها با احساسات شدید ، همچون نوجوان تازه عاشق شده ای بودید که سر از پا نمی شناخت. و اگر رعایت اصل خلاصه نویسی نبود جا داشت که از مصاحبه استاد هزار خانی در رابط با عمل کرد انقلابی و انجام وظفیه " بدون نقص" رهبری کمک می گرفتم. تقاضا دارم ، دو باره خوانی و باز آموزی این مصاحبه را در دستور کار خود قرار دهید.

چرا تغیر 180 درجه ای؟
به نظر بنده به دلیل "خود محوری"و " خود بزرگ بینی" و در حسرت رهبر و سخنگو شدن در شورا، دکتر قصیم با فراهم شدن زمینه مناسب به مرداب مصداقی لغزید. اپوزیسیون قارچی و ساخته پرداخته مصداقی آن چنان چشم دل وبصیرت قصیم را گور کرد، که همچون ملا نصرالدین به گاه دان زد.
در ادامه این نوشته، خاطرات و شناخت خود از پهلوان فیلابی و برخوردی که با دکتر متین دفتری داشته ام را می نویسم.
برای رفع زحمت دکتر چرتکه انداز، عرض کنم که این یادداشت بعد از 19 روز و 23ساعت و 59دقیقه و 59 ثانیه بعد از انتشار نامه ایشان به خامنه ایی نوشته شد.
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved