Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

جفتک زدن های باب میل مصداقی – اطلاعاتی
پرویز تراکمه
یا
زردی من از تو سرخی تو از من
پرویز"بی پدر مادر"1
سرآشپز سایت شله زرد از مقاله " طرح یک خیال" به جا و به موقع استاد جمال نتیجه می گیرد که
مقاله بسیار جالبی است
تمام مقاله این بزرگوار گویا نوشته شده که مرا با شمر و یزید و آخوندها یکسان بداند.
یعنی بزبان اشهد واجب القتلیم.
" بزبان اشهد واجب القتلیم". موضوعی است که دوست دارم به آن توجه شود.
به نظر می رسد آشپز سایت زرد کرده یا برای جلب رضایت و خوشایند رهبر مصداقی و وزارت اطلاعات باز هم شروع به جفتک زدند کرده و یا در حال خیز به سوی تغیر رنک است. و غافل از سناریوی که مصداقی و اطلاعات رژیم برای ایشان پی ریزی کرده اند. سؤال این است که آیا رژیم مصداقی از تله گذاری برای حذف فیزیکی فردی و مقصر جلوه دادند مقاومت و گل آلود کردن آب ابایی دارد؟ حداقل شناخت از رژیم و مصداقی کاملاً تأیید کننده این سناریو گثیف است.
بعد از نامه 230 صفحه ایی مصداقی که انرژی لازم جهت دفع دو قلو های شورایی از شورا و زمینه ساز سیاسی حرکت های تهاجمی رژیم علیه مقاومت از قبیل چاپ کتاب مصداقی و ارسال آن برای خانواده اشرفی ها و … ،رژیم به تکاپو افتاد و امروز دیدیم حمله نظامی به اشرف را هم زمینه‌ساز شد. در این رابطه هموطنی ضمن افشای سناریو از پیش تعین شده مصداقی با وزارت اطلاعات رژیم و دنائت مصداقی ، در تماس تلفنی با سیما ،از سوز دل جمله " بند از بندش جدا می کنیم " را بکار برد.

یغمایی که در ارزیابی خود وزن سیاسی این صحبت را در دنیای واقعی ، حتی 100 گرم نمی دانست، با رهنمود و کمک دگر دوستان کار را به جایی رساند که کم مانده بود هواداران مقاومت یا پشت در های زندان در فرانسه و یا در تبعیدگاه گابن و شاید هم جزایر زندانیان با اعمال شاقه در کتاب معروف پاپیون برای ملاقات مجاهد پاک، ابریشمچی و در رفته از دست دو رژیم، علاف جهان شوند.

و حالا در جواب به هموطن دیگری در رابطه با " طرح یک خیال" نوشته استاد جمال ، یغمایی نتیجه می گیرد که آری ایشان مرا شمر دانسته ( به درستی) پس مستحق " مرگم" (به غلط.). و چرند و پرند هایی از قبیل اقیانوسی با عمق یک میلی متر و غیره که ظاهرا ترجمه نوشته مصداقی است که خواهر مژگان ده کتاب هم نخوانده است. و آزرده خاطر از اینکه چرا هم چون او و کیانوری علم خیانت به ملت کسب نکرده است و چرا قصد ادامه خط فدا ی حداکثر را تا سرنگونی را دارد.
انتخاب خواهر مژگان دقیقا بازتاب خط فدای تمام عیار بدون ذره ای توقع در سازمان مجاهدین است و بس.
از انجا که مصداقی و دوقولوهای بریده، سایت زرد کرده را لایق ندانسته و از ارسال مطالب خود به او خودداری می کنند ، وی را مجبور به جفتک زدن های غیر قابل تصور کرده است . لینک دادنهای چپ و راست و بازار مکاره کامنت های هموطن های!! اطلاعاتی. انتخاب رنگ قرمز مشکلی از سایت زرد کرده حل نخواهد کرد. مشکل گشای شما در جفتک زدنهای بیشتر است، به شرطی که مصداقی را به زمین نزنی. چون در حال حاضر و به احتمال قوی، در حال برنامه‌ریزی جهت متهم کردن سازمان و شورا در خارج از کشور به اعمال خشونت آمیز است. تا آب را هر چه بیشتر و به نفع رژیم و وزارت اطلاعات آن گل آلود کند. و یغمایی را جهت انجام این خط در نظر دارد. خاینی که به شهید علی صارمی تهمت بزنه، به یغمایی که هیچ، به مادر خود هم رحم نخواهد کرد.

1 " بی پدرمادر" عنوانی که توسط شاعر سابق و بریده از نجابت به من تقدیم شده است.
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved