Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

قتل عام در اشرف زیبا
اسماعیل محدث
در قتل عام اشرف زیبا آنچه به چشم می آید صحنۀ جنگی است تمام عیار. بازیگران این جنگ زنان و مردان سلحشوری هستند که با صورتهای آرام و موقر، و برخی با دستان از پشت بسته، مصمم به مرگ سلام می کنند. طرف دیگر جانوران زبونی هستند تا دندان مسلح، که حتی در شب تاریک از نشان دادن صورتشان وحشت دارند. جنگی است با شعار "ابله ها مردا \ من عدوی تو نیستم \ انکار توام" و برای برهم زدن بی عدالتی. طرفداران زنان و مردان سلحشور خیل عظیم توسری خورده ها هستند، له شده ها و وجدان های پاک. در طرف دیگر اما لشکر بزک کردۀ هفت رنگ و هفت خط و چاق و چله. علاوه بردولت عقب افتادۀ حاکم بر میهن و دولت نوکر بی مقدارش در عراق، دولتهای اروپائی و امریکا، سازمان ملل و هر آن کسی که شور و شعورش را به سی سکۀ سیاه با لقمه نانی تاخت زده، سربازان این قشونند. روسیه و چین هم که دیری است که با کشتن سوسیالیسم هرگونه نشانه ای از انسانیت را در حاکمیتشان اساسا ریشه کن کرده اند. جنگ میان زنان و مردانی است که از نیم قرن با تئوری مشخص وارد عمل شدند. آرمانخواهی البته مشخصۀ این جماعت است، اما بی شک آگاهی و پراتیک روزانه برای به کرسی نشاندن این آرمان عدالتجویانه به آنها ارامش و صلابت می دهد. صدایی که دوربین های سرگردان در شرایطی غیر قابل تصور از این مردان پایان ناپذیر ضبط کرده اند نفس گرم و زندۀ آنان است. اما آنها داغ شنیدن حتی یک آه را بر دل سیاه آن جانوران و فرستادگان جنایتکارشان بر جای گذاشتند. این را سعید ماسوری خوب درک کرد و گفت: «به هر حال مطلقا سرنوشت خود را جدای از شما نمی دانم». ماسوری در بند رژیم آدمخوار، که اتفاقا رنگ و برق چشمانش درست مثل بچه های اشرف می ماند قبل از ادای این کلمات بهایش را نقدا پرداخت کرده بود «این افراد برای تیر خلاص زدن به سراغ ما زندانیان هم خواهند آمد .... و چرا نیانید».
آیا در این جنگ تمام عیار، و مقاومت ناب که از بذر حنیف و روح مسعود نشأت می گیرد، لازم است از کسانیکه به رهبری مقاومت درس خط نگه داشتن می دهند حرفی زد. آیا برای ابوعطای کسانی که برای ساده دلی بدنۀ مقاومت اشک ننه من غریبم می ریزند حسابی باز کرد. برای خشنودی این افراد فقط به اظهارات حسين سلامی جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران ايران اشاره می شود که روز شنبه ۱۶ شهريور ماه گفته است مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدين خلق، احتمالا کشته شده يا قادر به پاسخگويی اشتباهات نيست.
جملۀ آخر ما را، که اتفاقا جملۀ بسیار معروف اشرفی است، پیرنجیب مقاومت با صدای پرهیبت اش ادا کرد: «تا آخرش ايستاده ايم».
شهریور ۱۳۹۲
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved