Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

تاریکترین زندان
پرویز تراکمه
خطاب به سر آشپز سایت "زرد" از یک "بی پدر و مادر"

به درستی حدس زده بودم که از بابت نوشته ای در دفاع از مقاومت چیزی نصیبم نخواهد شد جز فحاشی های سایت شله زرد. و دیدید که این من "بی نام و نشان" از فحاشی سر آشپز هم بی نصیب نماند. با تشکراز "یغما" به خاطر لینک هم زمان به نوشته بنده " دو شها دت و یک مخاطب " ونوشته پر محتوای " ذوق باده، لومن تاریخ و هضم رابعه" استاد جمال، هموطن شریف و توانمند، در مقاله جوابیه " باز هم تهدید". و این بار من" بی پدر ومادر" ادامه می دهم.

در دینای مادی اصل عمل و عکس العمل، تبدیل انرژی از نوعی به نوع دیگر و غیر قابل حذف و دو خط موازی، همگی از اصول علمی است و در دینا عاطفی به هم چنین .

همسویی و جهت گیری ضد رهبری مجاهدین دقیقا در راستای همکاری با رژیم است و ضد هواداران مقاومت است وبس.

از نظر عاطفی، درد و غم یاران مقاومت در رابطه با گشتار مجاهین در اشرف طبعا سنگین است. و بدون شک شادی متقابل قاسم سلیمانی و سپاه قد س وهمکاران جدیدشان هر چند، چندش آور ولی واقعی است . مدیر سایت "زرد" شاعر و بریده از مقاومت امرزی، در پیروی از مصداقی بدون شک شاد و شنگول است. ودر لینک های سایتش به خوبی آنرا به نمایش گذاشته است، اگر چه با شهدا صبحانه هم صرف می کند.

ایوان اولبرخت در کتاب تاریگترین زندان در سال 1882 وضیعت این افراد را به بهترین شکلی ترسیم می کند.

<به به ! آقای شاکی، واقعا توضیح بدهید ببینم، با این هوش و فراستی که دارید هنوز نمی فهمید که انچه در محضر دادگاه طرح کرده اید دعوایی است مضحک و بی اساس؟ شما نام این حرفها را دلیل میگذارید>

< احساس شما؟.... معمولا می گویند وقتی مردی دچار غلیان احساسات و خیالات شد فقط می تواند شعر بگوید ولی دیگر کاری به محضر قاضی ندارد. راستی، شما، آقای مستشارماخ تا کنون به پزشکی که متخصص امراض عصبی باشد مراجعه نکرده اید؟>

< پس شما، آقای قاضی، متوجه نیستید که من نمی توانم دلایلی اقامه کنم که مغز منگ و خرف شما (من وجمال) قادر به فهم ان باشد؟. مگر شما نمی بینید که من کورم؟>

< ای مستشار ماخ، ای خود پسند، ای انگل، ای درغگو، از اینجا بر خیز و دست از این مسخره بازی ها بر دار!>

آری وجود این دادگاه در عالم واقع بود، و نه در خواب و خیال. این دادگاه واقعا در اتاق ماخ مستشار و در درون او تشکیل شده بود.
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved