Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

دو کلمه حرف حساب
آرش دانائی
نبرد سرنگونی، چنانچه مسعود خلق سعی بسیار در روشن نمودن آن داشته است، خیلی وقت است که شروع شده و ضدحمله امروز رژیم پا به گور حکایت از جدیت هر چه بیشتر آن داشت، هر چند خیلی ها هنوز خود را به ندیدن و نشنیدن می زنند.
رژیم از یک سو سعی در به انحراف کشاندن افکار عمومی جهانی در مورد جنایت شیمیایی در سوریه، جلوگیری از تشکیل ائتلافی بین المللی در تهاجم به اسد دارد و از دیگر سوی با سوء استفاده از تمرکز جهانی بر روی مسئله سوریه، به گویاترین شکل ممکن علیه یگانه نیروی تغییر دست به عملیات پاکسازی می زند. خوب می داند که ضربه را از کجا خورده و خواهد خورد.
عملیات امروز رژیم، ماهیت و شکل کاملآ متمایز داشت با هر آنچه قبلآ کرده بود. این شکل یک اعدام دسته جمعی و قتل به معنی دقیق کلمه، عام داشت، مالامال از کینه و با حس تسویه حساب. آیا این به نوعی سوزاندن مالکی نیست؟
آیا عملیات مصداقی،روحانی،قصیم و یغمائی چیزی غیر از سوزاندن آنها بود؟
آیا عملیات شیمیایی سوریه، تمام سوز کردن اسد نبود؟
سوال اما اینست که چرا؟ با فرض اینکه رژیم منافع خود را بهتر از هر کس دیگر می فهمد و اصلآ احمق نیست، پس جواب را باید در الزام دید، الزام مرحله سرنگونی. دیو سیاه در حال سقوط است، مگر که نیمچه شانسی برای استمهال با نابودی فیزیکی مجاهدین و تلاشی شورا بتواند برای خود دست و پا کند. تنها در شرایط نبرد آخرین است که رژیم مجبور به بازی کردن تمام کارت هایش میشود، کاری که چند ماهی است که شروع کرده است. پس از این دیدگاه، تمام عملیات رژیم با ماهیت تمامآ تدافعی است و به هیچوجه خصلت تهاجمی ندارد.
در این فاز تدافعی، انهدام و نابودی مجاهدین دستور روز است برای رژیم و حفاظت تمام عیار از این گنجینه، وظیفه.
حرف این است: سازمان ملل بر اساس وظایفش باید که کلاه آبی هایش را به محافظت اشرف و لیبرتی بگمارد، شعارهای تو خالی از قبیل اینکه دولت عراق مسئولیت محافظت را دارد، در بهترین حالت فرار از مسئولیت و در بدترین حالت همکاری با آخوندهاست، مصلحی که مدعی ست شق دوم درست است! (شرم آور است، طرف شب ها به قتل مجاهدین می پردازد، صبح ها اسمش می شود دولت و نیروی تامین حفاظت از مجاهدین!)
آمریکا که سلاحهای مجاهدین را در قبال حفاظت معامله کرده و سند کتبی به یکایک آنان داده است، در صورتی که از امکان تامین حفاظت عاجز باشد، باید که حداقل سلاح های انفرادی و پدافندی مجاهدین را باز پس دهد.
ملت ایران اجازه نمی دهد پاکترین، رشیدترین و آگاهترین فرزندانش در غیاب هرگونه حفاظتی، دست بسته بدست پاسداران جهل و تباهی سپرده شوند.
تسلیح مجاهدین در شرایط خاص کنونی یک خواست مشروع و قانونی است.
درود بر رجوی
زنده باد ارتش آزادیبخش ملی ایران
سرنگون باد رژیم مرتجع خمینی
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved