Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

پاسخ گوئی دیکتاتورها
جمالدین اکرامی
اگر استراتژی هایی که این رژیم برای حفظ حاکمیت خود در داخل کشور دنبال میکند و یا از آنها برای بسط هژمونی خود در خارج ازکشوراستفاده می نماید را مورد مطالعه قرار دهیم در می یابیم که صادرات جزء لا ینفک این استراتژی ها برای بقاء رژیم است.صدور بحران به خارج و آوار کردن آن بر سر مخالفین در بعد داخلی و صدور تروریسم و بنیادگرائی در بعد خارجی جزء نامیمون همین استراتژی ها است. رژیم در این چهارچوب خود را مقید به رعایت هیچ ضابطه اخلاقی نمی بیند و از کلیه روشهای مشروع و غیر مشروع سیاسی و غیر سیاسی استفاده می نماید.در چهارچوب این استراتژی بسیاری از روشها مانند استفاده از کارگران جنسی و یا صدور مواد مخدرو یا مامور کردن لات و لمپن ها برای پیشبرد خطوط مورد اشاره جایز شمرده و جا زدن زاغ های سیاسی به جای کبوتران حرم امری متداول است. اراذل و اوباش و متجاوزین به حقوق ملت با کمک دانشگاههای دولت فخیمه مدارک دکترا می گیرند و وزیرو وکیل شده تا همین خطوط را در بعد مشروع آن به پیش ببرند.از همان ابتدا پیروزی انقلاب این رژیم شروع به مشابه سازی فراوان زد. چه کسی این خط وخطوط را به عناصر کلیدی این رژیم آموخت خدا میداند. در مقابل ارتش، سپاه را آفرید. در مقابل سازمان مجاهدین، سازمان مجاهدین انقلاب را، در مقابل بهزیستی کمیته امام را، در مقابل دانشگاههای دولتی دانشگاه خصوصی را گسترش داد، حتی در مقابل نظام پزشکی، انجمن اسلامی نظام پزشکی را و.....حتی وقتی اعتراض صنفی رانندگان اتوبوس رانی به اوج خود رسید بخش بزرگی از سرویس دهی اتوبوس شهری را با کمک بعضی از اهالی و بازنشستگان همان صنف خصوصی کرد و صدای معترضان آن صنف را در میان بوق اتوبوس های جدید تضعیف نمود. مثال های زیادی از مشابه سازی در این رژیم وجود دارد که می توان برشمرد که شرح همه آنها در این مقاله میسر نیست.بعد از شکستن طلسم ولایت و حمله باندهای مختلف رژیم به خامنه ای و شلیک سوالات متعدد از کسی که تا قبل از شکستن طلسمش همه او را حتی بطورغیر مستقیم خطاب نمی کردند ویا اگر با او حرفی داشتند با هزار جور مقدمه چینی عریضه شان را در لای زرورق تقدیم میکردند، فشار بسیار زیادی در راس حاکمیت ایجاد شد که هنوز هم ادامه دارد.ارگان های امنیتی این رژیم که در برخورد با این مسئله قفل شده اند حسب تجارب گذشته شروع به مشابه سازی این پدیده و صدور آن به بیرون کردند تا بلکه بتوانند آن را بر سر مخالفین خود خراب کنند. ناگهان از شرق وغرب عالم مدعیان بر سر راه رهبری مقاومت ظاهر تا به حسابشان طلسم ایشان را هم بشکنند و حساب بازی یک به یک شود تا بلکه کاراین بازی در نیمه دوم به وقت اضافه کشیده شود.اعتراض این مارمولکان سیاسی روی عدم پاسخگوئی رهبری مقاومت متمرکز است و این ماموران با یک مشابه سازی تلاش دارند القاء کنند که ایشان هم مانند مقام معظم حضرات پاسخ گو نیستند و امر شکستن طلسم امری منحصر به فرد نیست و مشابه دارد. جالب است که داستان شکستن طلسم را خود مسعود برای آنها تعریف کرده است.آیا آقای خامنه ای پاسخ گو هست یا نیست؟بسیاری ازمنتقیدن ومخالفین این رژیم (از جمله مجاهدین) به این سوال بطور کلیشه ای جواب داده و جواب آنها گزینه "نیست" است. در حالی که به نظر این حقیر و برخلاف پاسخ متداول خامنه ای را باید دیکتاتوری پاسخ گو دانست. چگونه می شود که حتی چاه جماران در این رژیم جواب عریضه های مشتاقان را بدهد ولی راس رژیم جوابی به کسی ندهد.در مقالات قبل گفته شد که توصیف ماهیت دقیق رژیم از الزامات پیشبرد نبرد است. پاسخ گو نبودن فرض کردن خامنه ای در نزد افکار عمومی و جواب" نیست" مجاهدین به سوال فوق الذکر که تحت تاثیرهمین افکارعمومی بیان میشود البته غلط نیست ولی غیر دقیق و همانطور که گفته شد کلیشه ای است و توصیفی گمراه کننده را در ارتباط با رفتار این دیکتاتور نزد موافقینش و مخالفینش ارائه می کند. همین توصیف کلیشه ای و یا ناکافی منجر به ایجاد یک شکاف برای سواستفاده دشمن شده است. حال اجازه بدهید که به نحوه پاسخ گوئی خامنه ای به طیف های مختلف بپردازیم.- پاسخ دیکتاتور در قبال بره هایش:

خامنه ای در ارتباط با این اقشار پاسخ گوئی سخاوتمند است و حتی خود داوطلبانه و شبانه به سراغ آنها میرود. سفره ایشان برای این دسته از هوادارانش کاملا گسترده و اگر به ایشان نزدیک باشی و سر به سرش بزاری خواهد گفت اگر مشکلی داری، تو هم بیا تو و بخور.- پاسخ دیکتاتور به درخواست های شخصی، اداری و حوزوی:

در این بخش هم ایشان و یا نمایندگان بر حق شان روی کره زمین بسیار فعالند و بسیاری از درخواست ها را مستقیما و یا بطور غیر مستقیم جواب می دهند. حتی ممکن است دست خط ایشان را روی یک درخواست ساده خود ببینید و شاخ شما روی سر مبارک البته اگر کلاهی بر سر نداشته باشید سبز و توسط دیگران رویت شود.- پاسخ دیکتاتور به نیازهای جامعه در مواردی که خود ایشان به مصلحت، آن امور را در کشور حرام کرده اند:

خامنه ای در این بخش نیز بسیار به فکر مردم است تا فشار ها و محدودیت های مربوطه در روزنامه ها، صدا و سیما داخلی و سایت ها فیلتر شده باعث نگردد کسی افسرده شود. انبوهی از شبکه های ماهواره ای با برنامه های جذاب، انبوهی از سایت های تفریحی و حتی مستهجن بدون فیلتر هدیه همین رهبر معظم است. خودتان را جای ایشان بگذارید. اگر جای ایشان بودید دلتان برای غریبی خودتان نمی سوخت. این همه تلاش برای سرگرمی مردم کرده اید ولی باز این مردم ناسپاسند و معلوم نیست چه می خواهند. تازه برادران قاچاقچی خرید دود و دم وبهترین برند مشروبات الکلی را هم که فقط تصویر مقام اعظمای دنائت را کم دارد فراهم ساخته است. کشور های همسایه و خاور دور هم که برای آب تنی و گوش دادن به سازو دهل مهیا است پس این طبقه الیت چه کوفتی دارند که راضی نمیشوند.-پاسخ دیکتاتور به طبقه محروم:

پاسخ ایشان به این طبقه بسیار روشن است و آن چیزی نیست جزء اعمال سیاست هائی که این طبقه را هر روز بیشتر از دیروز به گرداب فقر بکشاند.-پاسخ دیکتاتور به منتقدین و مخالفین و آزادیخواهان

اتفاقا خامنه ای در مقابل منتقدین و مخالفین بسیار بسیار پاسخ گو است ولی نکته اصلی ماهیت و نوع پاسخ ایشان است. اطلاعاتی که از درون بیت اعظماء درز کرده نشان میدهد ایشان حتی پیگیر جزئیات ضرب و شتم مخالفین و منتقدین خود هستند. چه آنهائی که آدم های سرشناسی اند و یا حتی گمنام. ایشان داستان تک به تک آنان را دنبال کرده تا پاسخ مناسب را بدهنند. آیا آقای خامنه ای پاسخ دهها نامه آقای نوریزاد را نداد؟ پاسخ آقای خامنه ای به آقای نوریزاد همان زندان و فشار و توهین به زن وفرزند ایشان بود.حال ببینیم دیکتاتورهای پاسخ گو کجا پاسخ گو نیستند. جواب یک کلمه است در مقابل دادگاه و مراجع قانونی معتبر.

چه بخواهیم و چه نخواهیم این مراجع امروز در غرب وجود دارد و اگرچه طرح دعوی در آنها آسان نیست ولی شدنی است. کارکردشان هر چه باشد در روی این کره زمین دادگاه هائی معتبر تر از آنها را پیدا نمی کنید. عملکردشان هم که مشخص است اگر حکم به خروج سازمان از لیست اروپاء و یا آمریکا را میدهند همین دادگاهها تحریم بانک ملت را هم لغو میکنند. بسیاری از سران رژیم در این مراجع قانونی پرونده دارند و حتی از آمدن به دیار فرنگ می ترسند چه برسد مقام معظم که رهبری اضداد مقاومت را هم در خارج از کشور بعهده دارند و تاکنون موفق نشده اند برای دیداربا این بره های خود به دیار فرنگ سری بزنند.حالا به عرف برگردیم. آن طرف که به حضور در یک دادگاه معتبر فراخوان میدهد امکان اینکه ریگی در کفشش نداشته باشد بسیار بیشتر است و بقیه حرف ها و حدیث ها چیزی نیست جزء آدرس اشتباهی و پیگیری خط رژیم در آوار کردن شکستن طلسم خامنه ای بر سر مقاومت ایران.ای مجذوبین خامنه ای، آقای رجوی پاسخ شما را داد. این شما هستید که یا خودتان را به نفهمی میزنید و یا هنوز دو ریالی شما نیافتاده است. ایشان نه از طریق سازمان (که برای خود مسئول اولی دارد) بلکه از طریق شورا که در آن خود ایشان مسئولیت دارند فرمودند بفرمایید و بیاید دادگاه!پس تا دیر نشده به جای بافتن کرسی شعردر شب زمستان قدم رنجه کرده ساعت 8 صبح فردا به دادگاه تشریف بیاورید. شاهد و معتاد خمینی هم که دم دستتان هست پس عجله کنید.اگر اهل دادگاه نیستید لااقل برای اینکه جیره و مواجبتان در امر شیطان سازی علیه مقاومت قطع نشود بیخود دنبال این نباشید که سازمان همین چند غلط سهوی خود را نیز تصحیح کند.خلق جهان بدانند مسعود معلم ماست. جمالدین اکرامی
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved