مقالات

یک سرفصل نوین مهم اما هنوز ناکافی : رحمان کریمی

رحمان کریمی2

در بیابان گر به شوق کعبه ، خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان ، غم مخور حافظ سخنرانی آقای ترامپ رییس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل ، به حق می توان آن را در سیاست آمریکا ؛ بی سابقه و سرفصلی نوین تلقی کرد. من …

ادامه»

شنیده شدن صدای مردم ومقاومت ایران درمنطقه وجهان!:محمد قرایی

محمد قرائی

نگاهی اجمالی به تاریخ نیم قرن حاضربوضوح نشان میدهد که قدرتمندان جهان دررابطه با میهن ما، تقریباهمیشه جانب مستبدین ومرتجعین حاکم برایران را گرفته اند. کودتای خیانت باروننگین علیه مصدق یکی ازنقاط عطف دراین مسیراست. هنگامی هم که به دلایلی زبان به اعتراف گوشودند سمت وسو به جانب قاتلان تاریخی …

ادامه»

هراس رژیم ایران از خروج آمریکا از برجام: محمد حسین توتونچیان

محمد حسین توتونچیان

حسن روحانی قبل از عزیمت به نیویورک شیا دانه در رابطه با برجام گفت : آمریکا هم میتواند بر سر سفره ی برجام بنشیند . او با این جمله ی فریبکارانه تلاش کرد که اذهان عمومی‌ را به این سمت هدایت کند که وجه غالب بر جام مسئله ی اقتصادی …

ادامه»

صدایِ زنگ که پیچید نسترن پژمرد :جمشید پیمان

دخترک

صدایِ زنگ که پیچید دخترک افتاد کسی ندید در آنجا که شاپَـرَک افتاد صدایِ گریه ی پروانه را کسی نشنید وَ دَردِ کهنه ز چشمانِ مادرک افتاد صدای زنگ که پیچید غصّه شد آغاز شکسته بود به بالِ کبوتـری پرواز کسی نگفت که امروز اولّ مهر است و زنگِ خسته …

ادامه»

صدای من به تو نمی رسد ، به دشمنان تو چرا : رحمان کریمی

رحمان کریمی2

یک گزاره سخن ایران ! صدای من به تو نمی رسد اما به دشمنان تو چرا باید قهرمان اشرفی بود ، مجاهد خلق تا طنین صدایش بپیچد در گنبد دوّار بلرزاند ارکان هر که دشمن را پاره کند چُرت سازشکاران و سهل انگاران را . ایران ! « الف. بامداد …

ادامه»

در هوای دیار :بهزاد بهره بر

بهزاد بهره بر

خاک ِ وطن از طينت ِ شاه و شيخ، بی بار شده است ديريست که پا تا بسرش زخمی و خونبار شده است فائق به ستمهای دو صد شحنه در اين دار شده است از خرقهَ سالوس ِ هزاره نيز بيزار شده است . بايد که زبان ِ من وتو …

ادامه»

انتخاب مسئول اول سازمان, پاسخ تغییردوران : هادی محسنی

زهرا مریخی

ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر کان چهره مشعشع تابانم آرزوست ( مولوی) انتخابات درون حزبی برای حاکمیت در کشورهای مختلف بویژه دموکراسیهای رایج در جهان و بین احزاب مختلف آن کشورها عرف عمومی و روال عادی آنهاشده است. اما انتخاب سازمان در رزم, بسیار, بسیار متفاوت از …

ادامه»

میخک سرخ گلدان خاوران حکایت از چه دارد؟:افسانه اسکویی

گلدان خاوران

میخک سرخ در ”تصاویر گویا” ازچه حکایت می کند؟ خواست والدبن یا کبوتران صلح چیست ؟ماجرای ساک های دستی چه بود؟ در تابستان ۶۷ بسیاری از والدین که فرزندانشان در زندان های شهرهای مختلف ایران زندانی سیاسی بودند ،فراخوانده شدند .هیچ کدام نمی دانستند چرا آنان فراخوانده شده اند .آنان …

ادامه»