ثابت

بیانیه جمعی از زندانیان شجاع از بند رسته زندانهای خمینی علیه یک مزدور تمام سوز وزارت اطلاعات

azadi

بيانيه جمعي از زندانيان سياسي ازبند رسته زندانهاي خميني در مورد ياوه گوييهاي ايرج مصداقي ما جمعي از زندانيان سياسي از بند رسته سياهچالهاي رژيم خميني بدين وسيله اعلام ميکنيم؛ ۱ – ما اقدام اخير ايرج مصداقي که تحت عنوان گزارش (٩٢) انتشار يافته و چيزي جز گردآوري سلسله اتهامات …

ادامه»