اعتراضات مردمي

اعتراف زیبا کلام به گوشه‌ای از جنایات رفسنجانی‌ به خاطر اعتراض دانشجویان

دانشجویان

دانشجو آنلاین ۹۵/۱۲/۸:«زیبا کلام روز ۷ اسفند ۹۵در دانشگاه آذربایجان  جلسه ای با عنوان “تحلیل زندگی سیاسی هاشمی” تشکیل داد. در این جلسه بسیاری از دانشجویان در اعتراض به وضعیت موجود در جامعه با پلاکاردهای در دست او را مجبور کردند تا به اعترافات تکان دهنده و اوضاع نا بسامان …

ادامه»

تهدید جمعی از پرسنل ارتش به جهاد در برابر حکومت – فیلم

بازنشستگان ارتشی

  در هفته گذشته جمعی از بازنشستگان ارتشی دور هم جمع شده و با پخش ویدئوی خود در اینترنت به خامنه ای هشدار دادند که اگر حقوق و مزایای آنها را نپردازد دیگر بیعت خود را بر میدارند و همین ارتشی ها حکم جهاد میدهند. بترسید از روزی  که بازنشسته …

ادامه»

تهدید کارگران کارخانه قو – با پوشیدن کفن به خیابانها خواهیم آمد

کارگران کارخانه قو

به دنبال جلسه ای در تهران که منجر به تعطیلی کارخانه روغن نباتی قو از ۵ بهمن ۹۵ تا اردیبهشت ۹۶ شد، کارگران این کارخانه در اعتراض به تعطیلی آن و بیکاری خود تهدید کردند با پوشیدن کفن به خیابانها خواهند آمد. چندین ماه است که به کارگران کارخانه روغن …

ادامه»

تجمع اعتراضی خانواده های اعدامیان جلوی مجلس ارتجاع

تجمع اعتراضی خانواده های اعدامیان

جمع اعتراضی خانواده های محکومین به اعدام درمقابل مجلس انجام شد امروز شنبه هفتم اسفند ماه ۹۵ ازساعت هفت صبح حدود ۵۰۰ نفر ازخانواده های محکومین به اعدام درمقابل مجلس  تجمع اعتراضی برگزارکردند. تجمع کنندگان ازبستگان کسانی هستند که به جرم موادمخدربه اعدام محکوم شدند وازاستانهای مختلف از جمله: ایلام …

ادامه»