اعتراضات مردمي

بنیاد دفاع ازدموکراسی ها:ترامپ باید صدا و سیما، فارس، تسنیم و ایرنا را تنیبه و تحریم کند

دولت پرزیدنت ترامپ باید رسانه های تحت کنترل دولت ایران شامل صدا و سیما، خبرگزاریهای فارس، تسنیم و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) را به خاطر اقدام هایشان در جریان اعتراضهای اخیر مردم علیه رژیم، و تسهیل نقض حقوق بشرتحریم کند. «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» مرکز پژوهشی پرنفوذ در …

ادامه»