آموزه ها

علی فرهنگ

پرچم ايران

“انتقاد”، “اتهام”، “تخریب” و “تائید”! مدعیان “منافع ملی عراق”، بروز “ماهیت” و یک “پرسش”!!! تا چه شد احوال گرگ اندر نبرد… سینه ھای ما سرشار از گلوله است،  محتسب خم شکست و من سر او.. از عشق زنده باید، کز مرده هیچ ناید… آن همه ناز و تَنعّم که خزان …

ادامه»

مانیفست جمهوری خواهی انقلابی با محوریت مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت – ایران رهامی

تظاهرات

مانیفست جمهوری خواهی انقلابی با محوریت مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت – ايران رهامي – قسمت اول،  مانیفست جمهوری خواهی انقلابی با محوریت مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت – ايران رهامي – قسمت پنجم، مانیفست جمهوری خواهی انقلابی با محوریت مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت – ايران رهامي – قسمت ششم

ادامه»

بيژن نيابني

پرچم ايران

درخشش “عمل سرخ ” بر بام “جنبش سرخ”،  آتشفشان جوشان “جنبش سرخ”، زيرخاکستر رکود “جنبش سبز”،  بحران انقلابی ، اعتلای جنبش سرخ،  اين جنبش ، جنبش من نيست ! جنس قيام عاشورا ! جنبش من ، جنبش سرخ ! يادداشت هفته : چه ايران ، چه غزه ، کشتن انسان …

ادامه»