آموزه ها

شبکه جهانی مدارس و مراکز اسلامی وابسته به رژیم، دستگاهها و نهادهای مسئول صدور نرم انقلاب کدام اند؟

صفحه آخر

  گفتگوی من با آقای فلاحتی در صدای آمریکا: شبکه جهانی مدارس و مراکز اسلامی وابسته به رژیم، دستگاهها و نهادهای مسئول صدور نرم انقلاب کدام اند؟ بودجه آنها چه میزان است و مراکز و فعالیت های مهم آن در جهان چیست؟

ادامه»

لیبرتی – نشست عمومی – مسعود رجوی ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

  لیبرتی – نشست عمومی – مسعود رجوی ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ – قسمت اول لیبرتی نشست عمومی – مسعود رجوی ۱۷ بهمن ۱۳۹۴- قسمت دوم لیبرتی – نشست عمومی – مسعود رجوی ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ – قسمت سوم   لیبرتی – نشست عمومی مسعود رجوی ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ قسمت چهارم …

ادامه»

ولایت فقیه در قرن ۲۱ تجربه ای تلخ تر از ولایت پاپ در قرون وسطی :دکتر حمید رضا قضاوی

این نوشتار بیان مقایسه ای حقایق بوده و در تایید یا رد هیچ دین و فرقه ای نمیباشد و هدف، تلاش برای بیداری مردم، شناساندن خرافات دینی و افشای فساد و تناقضات فاحش در عملکرد رهبران ایران با شعارها و ادعای اجرای دسنورات خدا و قران است. پس از گذشت …

ادامه»

افشای کامل لابی های رژیم در دوران اوباما

Lobbies

 افشای کامل لابی های رژیم در دوران اوباما با فیلم وکلیپ با اسامی ومشخصات وشرکتها قسمت اول لابی های رژیم ایران در آمریکا از ۱۹۹۳ تا امروز: بخش دوم، سازمان نایاک به رهبری تریتا پارسی لابی رژیم ایران در آمریکا از ۱۹۹۳ تا امروز: بخش سوم، جذب گروههای ضد جنگ …

ادامه»

تبيين جهان

تبيين جهان

تبيين جهان قسمت ۱، تبيين جهان قسمت ۲،  تبيين جهان قسمت ۳،  تبيين جهان قسمت ۴،  تبيين جهان قسمت ۵،  تبيين جهان قسمت ۶،  تبيين جهان قسمت ۷،  تبيين جهان قسمت ۸،  تبيين جهان قسمت ۹،  تبيين جهان قسمت ۱۰،  تبيين جهان قسمت ۱۱،  تبيين جهان قسمت ۱۲،  تبيين جهان قسمت ۱۳،  تبيين جهان قسمت ۱۴،  تبيين جهان قسمت ۱۵،  تبيين جهان قسمت ۱۶،  تبيين جهان …

ادامه»

علی فرهنگ

پرچم ايران

“انتقاد”، “اتهام”، “تخریب” و “تائید”! مدعیان “منافع ملی عراق”، بروز “ماهیت” و یک “پرسش”!!! تا چه شد احوال گرگ اندر نبرد… سینه ھای ما سرشار از گلوله است،  محتسب خم شکست و من سر او.. از عشق زنده باید، کز مرده هیچ ناید… آن همه ناز و تَنعّم که خزان …

ادامه»

مانیفست جمهوری خواهی انقلابی با محوریت مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت – ایران رهامی

تظاهرات

مانیفست جمهوری خواهی انقلابی با محوریت مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت – ايران رهامي – قسمت اول،  مانیفست جمهوری خواهی انقلابی با محوریت مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت – ايران رهامي – قسمت پنجم، مانیفست جمهوری خواهی انقلابی با محوریت مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت – ايران رهامي – قسمت ششم

ادامه»