مقاومت ايران انفجار تروريستي در ابوجا را محكوم ميكند

تاریخ درج خبر -1390:06:05
مقاومت ايران انفجار جنايتكارانه مركز ملل متحد در ابوجا را كه دهها كشته و مجروح بر جاي نهاد، به شدت محكوم مي كند و به دبيركل و ديگر مسئولان ملل متحد تسليت ميگويد. مقاومت ايران ضمن ابراز همدردي با بازماندگان اين حادثه، براي مجروحان بهبودي سريع آرزو مي كند. بيش از سه دهه است كه تروريسم نشات گرفته از ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران، بخشهاي وسيعي از جهان را فرا گرفته و هزاران تن از بيگناهان را تحت پوش اسلام به خاك و خون كشيده است. اما اين خشونت كور هيچ ربطي به اسلام ندارد و ارتكاب اين جنايات شنيع تحت نام اسلام بالاترين خيانت به اسلام و مسلمانان است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
5شهريور1390 (27اوت2011)

ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved