تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در واشینگتن در حمایت از مجاهدین و حفاظت از اشرف

تاریخ درج خبر -1390:06:05

تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در واشینگتن برای «حذف مجاهدین از لیست» و «حفاظت ازاشرف»، با شرکت گسترده و پرشور هموطنانمان درمقابل وزارت خارجه آمریکا برگزارشد.
در تظاهرات هموطنانمان در واشینگتن، شماری از مقامات دولتهای اخیر آمریکا و هم چنین برایان بینلی نماینده پارلمان انگلستان سخنرانی کردندو ضمن فراخواندن دولت آمریکا به حذف نام مجاهدین ازلیست، برلزوم حفاظت از اشرف طبق تعهدات دولت آمریکا و کنوانسیونهای بین المللی تاکید کردند.


ایرانیان آزاده در تظاهرات بزرگ واشینگتن، در قسمتی ازاین تظاهرات به پیام ویدئویی رئیس جمهور برگزیده مقاومت، خانم مریم رجوی، خطاب به تظاهرکنندگان گوش فرادادند.


یاران مقاومت
خواهران و برادران
ایرانیان شریف و غیرتمند
به تظاهرات و اجتماع شما که قیامی است برای آزادی مردم ایران و دفاع از اشرف مظلوم و محاصره شده و قیامی است علیه یک نام‌گذاری بی‌اعتبار در مورد مقاومت ایران درود می‌فرستم.
امروز، روز فریادهای شما برای دادخواهی یک ملت اسیر است که زندگی زیر یوغ دیکتاتوری ولایت فقیه را نمی‌خواهد.
خوشا اشرف پایدار که نمایندگان و مدافعان والایی مثل شما دارد
و خوشا مردم  ایران که در وجود شما بالاترین سرمایه‌ها را برای به دست آوردن آزادی و دمکراسی ذخیره کرده است. 


هموطنان عزیز
بیش از یک سال از صدور حکم دادگاه استیناف واشنگتن و دستور آن به وزارت خارجه جهت بازبینی نام‌گذاری علیه مجاهدین، می‌گذرد.
بهای این تأخیر ناموجه را مردم و مقاومت ایران با خون رشیدترین فرزندان‌شان پرداخته‌اند. زندانیان سیاسی ایران همچون علی صارمی که توسط جلادان خامنه‌ای به دارآویخته شدند و آن ۳۶ قهرمان آزادی در اشرف که به دستور رژیم ولایت فقیه به شهادت رسیدند، بخشی از این بهای خونین است.
از آخوندهای سفاک تهران تا دولت تحت‌الحمایه آن‌ها در عراق همه آشکارا همین لیست‌گذاری را پشتوانه مشروعیت خونریزی‌های خود معرفی می‌کنند.
بنابراین مردم ایران از ایالات متحده می‌پرسند که چرا جواز  کشتار فرزندان ما را لغو نمی‌کنید؟
حکم دادگاه واشنگتن که تصریح کرد وزارت خارجه در جریان نام‌گذاری ترتیبات صحیح یک دادرسی عادلانه را نقض کرده است و هم‌چنین ۲۰ حکم از جانب دادگاه‌های اروپا علیه اتهام تروریسم، دیگر جای هیچ بحثی درباره بی‌اعتباری  این برچسب باقی نگذاشته است.
هزاران پارلمانتر و شخصیت مدافع حقوق بشر در جهان عرب و در اروپا، و شمار کثیری از اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا که یک نهضت بزرگ جهانی در دفاع از مقاومت آزادی‌ستان ایران شکل داده‌اند. یک اجماع بی‌نظیر در برابر بی‌عدالتی ۱۴ ساله علیه مجاهدین و مقاومت ایران
در آمریکا به خصوص در یک سال اخیر همه دیدند که زیر شدیدترین فشارها، نمایندگان کنگره با چه شجاعتی از اشرف دفاع کردند و بر برچسب تروریسم خط بطلان کشیدند.هموطنان عزیز
بیش از ۱۷۰ روز است که یاران شجاع ومقاوم شما در برابر ساختمان وزارت خارجه آمریکا تحصن کرده‌اند.
آنها در سرما و گرما و گاه در تمام ساعات شب فریاد دادخواهی ملت ایران را برای حفاظت اشرف و حذف نام‌ مجاهدین از لیست تروریستی به گوش جهان می‌رسانند.
ارائه قطعنامه‌های متعدد در کنگره و به خصوص مصوبه ماه گذشته کمیته خارجی کنگره درباره لزوم جلوگیری از جابه‌جایی ساکنان اشرف در داخل عراق و هزاران اقدام سیاسی، پارلمانی ،مطبوعاتی و اجتماعی که تحسین همگان را برانگیخته است.
راستی که این همه پشتکار  و این همه فروتنی و صمیمت‌، هر انسانی را به خصوع وامی‌دارد.
سلام بر شما که افتخار ایرانید.
در سیمای شما پیروزی محتوم آزادی ایران را  می‌توان دید. روشن است که ایالات متحده به خاطر قرارداد خود با یکایک ساکنان اشرف، درتأمین حفاظت آنان به طور خاص مسئولیت دارد.
کما این که از سازمان ملل متحد می‌خواهیم به وظائف مبرم خود برای تأمین حفاظت اشرف اقدام کند.
هیچ یک از مسئولیت‌ها و تعهدات طرف‌های بین‌المللی در قبال اشرف تردید بر نمی‌دارد.
اما آن‌چه می‌تواند آن‌ها را برای انجام وظائف‌شان به حرکت درآورد، مسئولیت شما اشرف‌نشان‌ها و یاران این مقاومت است.
هم‌چنان که مسعود گفته است:« حرف اصلی این است که اگر مانند مجاهدان آزادیستان اشرف چون کوه استوار بمانید و بهای آنرا هم هر چه باشد بپردازید، دنیایی به حمایت برمی‌خیزد و بشریت معاصر با ارزشهای بدون مرز انسانی با آزادیخواهی خود در کنار ملت ما قرار می‌گیرد.  دنیای سیاست و تعادل قوا نیز خواه و ناخواه خود را با همین موج تطبیق می‌دهد».
بله حرف اصلی این است نقش و مسئولیت یکایک شما
و مطمئنم که در منتهای عزت و سرفرازی از عهده آن برمی‌آیید
سلام بر آزادی
سلام بر اشرف
سلام بر مردم ایران و سلام بر یکایک شماشماری از اعضای سنا و کنگره آمریکا از هردوحزب دموکرات و جمهوریخواه نیز با فرستادن پیامهایی به این تظاهرات همبستگی خود را با خواستهای تظاهر کنندگان اعلام کردند.
پارلمانترهای و رهبران سیاسی عراق نیز با ارسال پیامهایی، همبستگی خود را بافراخوانهای تظاهرکنندگان ابراز داشتند.
هموطنان شرکت کننده در تظاهرات بزرگ و اشینگتن، پس از ایراد سخنرانیها، به راهپیمایی پرداختند وخواستهای مبرم خود را برای حفاظت از اشرف و لغو برچسب بی پایه و آخوند ساخته علیه سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران، مورد تاکید قرار دادند.
توجه شمارا به گزارشی فشرده از تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در واشینگتن جلب می کنیم:


 پیام همبستگی
ویلیام لیسی کلی، نماینده کنگره آمریکا
با تظاهرات واشینگتن
به همه شما که برای تظاهرات در مقابل وزارت خارجه آمریکا گردآمده اید، درود میفرستم, جنبش شما به حق و صداقتتان شایان قدردانی است. حقیقتا حضور شما در این تظاهرات دمیدن روح به سیستم قضایی ما و دادخواستی بر شفاف بودن عملکرد دولت ماست .
ازسوی اکثر همکارانم در کنگره اعلام می کنم که ما حامی پایداری و مجاهدت با شکوه شما هستیم.
من به شما اطمینان میدهم تا زمانی که آزادیخواهان شجاع مستقر در اشرف را از چنگال ملاهای حاکم برایران با نیروی عدالت و صلح آزادی, آزاد نکنیم از پای ننشینیم.
این با عث تعجب و تأسف عمیق است که چرا سازمان مجاهدین توسط دولتهای غربی در لیست گذاشته شد. از چهارده سال پیش سازمان مجاهدین در نتیجه خط مشی نادرست مماشات با رژیم ایران در لیست قرار گرفت.
مرا در نگرانی و اعتراضتان نسبت به بی عدالتی وزارت خارجه که با گذشت بیش از یکسال از حکم دادگاه استیناف مبنی  بر باز نگری لیست ،هنوز هیچ اقدامی انجام نداده, شریک بدانید.
من باردیگر از وزیر خارجه خانم کلینتون می خواهم که سریعا نام سازمان مجاهدین خلق را از لیست خارج کند و از هرگونه جابجایی ساکنان اشرف در داخل عراق خودداری ورزد. چرا که ا به مماشات بیشتر با رژیم ایران وعواملش در عراق منجر میشود.
بزرگ مارتین لوترکنگ فقید گفت : ” بهترین نوع قدرت عشق به اجرای قوانین است ”.واجتماع شما در روز جمعه در مقابل وزارت خارجه پیام حیاتی دکتر مارتین لوتر کینگ را به قلب دیپلوماسی آمریکا تزریق خواهد کرد.
زمان مماشا ت با رژیم ایران به سر رسیده و ما آمریکا ئیان نمی توانیم شاهد قربانی کردن جانهای گرانبها در جهت رضایت رژیم ایران باشیم.
بامید روزی که همه ما با هم پیروزی اشرفیان و استقرار آزادی و عدالت را در ایران و جهان جشن بگیریم. پیام همبستگی
ویلیام دانیل لانگرن، نماینده کنگره آمریکا
با تظاهرات واشینگتن
من گردهمایی شما راکه در کنار بنای یادبود آبراهام لینکلن و با هدف احترام گذاشتن به حکم قانون برگزار میشود، تحسین میکنم.
شما در اینجا جمع شده اید که بپرسید چرا دولت عراق به ساکنان بی سلاح کمپ اشرف در عراق حمله کرد. شما اینجا هستید تا بپرسید چرا وزارت خارجه بازنگری در نامگذاری سازمان مجاهدین را که دادگاه استیناف دستور داده بود، بعد از گذشت بیش از یکسال هنوز انجام نداده است؟
من با خوشوقتی در شمار ۱۰۰نماینده کنگره هستم که قطعنامه ۶۰  را ارائه کرده ایم. این قطعنامه مصرانه از وزیر خارجه میخواهد که سازمان مجاهدین خلق ایران  را ازلیست خارج کند .
احساس مسئولیت شما در قبال ساکنان اشرف که  درمعرض فشارها هستند قابل ستایش است.
من ازفعالییتهای شما و دخالت موثرتان دراین کارزار سیاسی بسیار متشکرم.پیام همبستگی
تام مک کلینتاک ، نماینده کنگره آمریکا
با تظاهرات  ایرانیان در واشینگتن
دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران ظلم و ستم خود را در سراسر ایران گسترده و حالا سعی میکنند با نفوذ در عراق کمپ اشرف را ازمیان بردارد. ۳۴۰۰ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر دراشرف، افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو هستند.
دراینجا، در آمریکا , میلیونها نفر از جناحهای مختلف  سیاسی از مبارزه شما حمایت میکنند.
کشتار در اشرف در هشتم آوریل ۲۰۱۱ جنایت علیه بشریت است و ما جمع شده ایم تا از مبارزه شما برای دموکراسی درایران و برای حفاظت پناهندگان در کمپ اشرف حمایت کنیم.
من افتخار میکنم که یکی از ۱۰۰ عضو کنگره آمریکا هستم که از قطعنامه ۶۰ برای فراخواندن وزارت خارجه به حذف نام سازمان مجاهدین از لیست، حمایت کرده اند.
اکنون من به شما می پیوندم و از وزیر خارجه خانم هیلاری کلینتون می خواهم هرچه سریعتر بازبینی نامگذاری سازمان مجاهدین خلق در لیست را همانطور که دادگاه استیناف فدرال حکم کرده به انجام برساند ومانع گستاخیهای دیکتاتوری حاکم بر ایران و عواملش درعراق علیه ساکنان اشرف، بشود.
صبر و پایداری  شما در این لحظات سخت و خطیر , تحسین مردم جهان را برانگیخته است.
شما در حال نگارش تاریخ آینده تمدن بشری هستید.
مردم ایران با شجاعت وایستادگی قهرمانانش , روحی تازه درآزادی دمیدند که تبعات آن در خاورمیانه ظاهر شده است.
پیام همبستگی دکتر صالح مطلک
از رهبران العراقیه- نایب نخست وزیر
با تظاهرات ایرانیان آزاده در واشینگتن
دوستان عزیز،
 شخصیت های برجسته ایالات متحده، کانادا ، اروپا و سراسر جهان،
خواهران و برادران ایرانیم،
ابتدا اجازه بدهید به شما به خاطر پایداری و ایمانتان در پیگیری خواست تان برای خروج مجاهدین خلق ایران از لیست درود بفرستم. ما در عراق حقیقتاً از سطح فداکاری که این جنبش دموکراتیک برای هدف دموکراسی و آزادی نشان داده  و به خاطر شکیبایی آن در برخورد با چالشهای سختی که با آنها روبه‌رو شده است، برانگیخته شده ایم. متوسل شدن به راههای خلص قانونی و ابزارهای دموکراتیک درطی سالها برای به چالش کشیدن این برچسب بی‌ربط وناحق،  به بهترین وجه ماهیت اصیل جنبش شما را نشان میدهد که خود یک حماسه است.
نامگذاری اپوزیسیون ایران توسط ایالات متحده همواره بمثابه یک تناقض با بازتابهای وخیم مانند مشروع کردن سیاستهای رژیم ایران و ایادی آن و شبه نظامیانش در عراق و سایر نقاط این منطقه نگریسته شده است.
ما پیش از این در مورد آثار منفی لیست گذاری مجاهدین خلق ایران با سفرای ایالات متحده گفتگو کرده ایم. اکنون تردیدی برای هیچ طرفی باقی نمانده که این نامگذاری بهانه لازم برای لطمه زدن و بی عدالتی در حق افراد بی دفاع در ایران و سایر نقاط را فراهم ساخته و تلاشهای ما را برای کمک به ساکنان اشرف و حفاظت از آنها دربرابر تجاوز و بدرفتاری، با مانع روبرو کرده است. ما باور داریم که ساکنان اشرف سزاوار رفتاری نیک به عنوان پناهندگان سیاسی مشمول کنوانسیون چهارم ژنو و قوانین بین المللی می باشند.
ما ایالات متحده را فرا میخوانیم  تا کاری را که مدتها از تاریخ آن گذشته و توسط یک حکم قضایی نیز توصیه شده انجام دهد و برچسب تروریستی از سازمان مجاهدین خلق ایران را بردارد.
من بار دیگر به عزم شما درود میفرستم و معتقدم که پیروز خواهید شد.
دکتر صالح المطلک
معاون نخست وزیر
دبیر کل جنبش ملی عراق
از رهبری العراقیه همبستگی با تظاهرات ایرانیان در واشینگتن
پیام  حیدر ملا سخنگوی فراکسیون العراقیه
وگزارشگر کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق
خواهران وبرادرانم،
زنان و مردان شجاع و فداکار که در مقابل وزارت خارجه آمریکا برای یک هدف عادلانه تجمع کرده اید،
ما مفتخریم که بخشی از هدف متعالی شما باشیم و امیدوار بودیم که میتوانستیم در کنار شما و همراه شما فریاد بزنیم : مجاهدین را از لیست خارج کنید. اشرف را حفاظت کنید.
ما به عنوان یک گروه بزرگ از پارلمانترهای عراقی اخیراً وزیر خارجه آمریکا را مخاطب قرار دادیم و تقاضا کردیم که وی به فراخوان هزاران پارلمانتر از سراسر جهان و همچنین نمایندگان کنگره آمریکا احترام بگذارد و برچسب تروریستی را از اپوزیسیون مشروع و دموکراتیک ایران بردارد. با اینکار وزارت خارجه نه تنها با تصمیم دادگاه استیناف واشنگتن خود را منطبق میسازد بلکه آمریکا را از میراث سیاستی خلاص میکند که علیه منافع نیروهای دموکراتیک این منطقه از جهان که مجاهدین را متحد طبیعی خود میدانند عمل کرده است.
دوستان عزیز،
بر شما پوشیده نیست که به رغم اینکه ساکنان اشرف پناهندگان سیاسی هستند و توسط کنوانسیون ژنو حفاظت میشوند، اما در معرض تهاجمات وخونریزی قرار می گیرند. لیست گذاری آنها بهانه شرم آور همه این رفتارها را فراهم میسازد. تعجب آور نبودکه وقتی یک هیئت از کنگره آمریکا از عراق بازدید کرد، توضیح رسمی که درمورد کشتار دراشرف به آنها داده شد، همین بهانه لیست بود.
در سال ۲۰۰۴ ارگانهای امریکایی بعد از تحقیقات نزدیک به یکساله در مورد اعضای مجاهدین و استفاده از همه منابعی که در عراق وجود داشت و تحقیق در مورد همه اتهاماتی که توسط دشمنان مجاهدین تبلیغ میشد، به این نتیجه رسیدند که آنها هیچ ارتباطی با تروریسم ندارند و از هر اتهامی بری هستند. سپس به ساکنان اشرف تعهد کتبی برای حفاظت از آنها بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو داده شد. تعهدی که توسط ایالات متحده وفا نشد و به حملات خشونتباری علیه ساکنان اشرف توسط نیروهاای عراقی منجر گردید که دادگاه اسپانیا آن را به عنوان ”جنایت علیه بشریت” در چارچوب کنوانسیونهای ژنو مورد تحقیق قرار داده است.
ما بار دیگر ایالات متحده را به رفع فوری نام مجاهدین خلق از لیست فرا میخوانیم. این یک عمل فوری برای کمک به تسهیل تلاشهای بین المللی برای تأمین حفاظت ساکنان اشرف تا تعیین تکلیف نهایی است و رژیم ایران را  از بهره برداری از ضعف سیاستهای آمریکا و از دستاویزش برای ازمیان برداشتن اپوزیسیون دموکراتیک خود به وسیله ایادیش درعراق، محروم میکند.
حیدر ملا
عضو پارلمان عراق
گزارشگر کمیسون حقوق بشر پارلمان
 سخنگوی رسمی فراکسیون العراقیهپیام همبستگی
دکتر میناس ابراهیم الیوسفی
دبیرکل حزب دمکرات مسیحی عراق
با تظاهرات ایرانیان آزاده دو واشینگتن


دوستان عزیز،
خانمها وآقایان محترم،
ازسوی حزب دمکرات مسیحی عراق که عضویی از اتحادیه احزاب دمکرات مسیحی جهانی است، به تجمع با شکوه شما درود می فرستم . من بنمایندگی از  جامعه مسیحیان عراق و به عنوان یکی از جریانات تشکیل دهنده  ائتلاف العراقیه که برنده انتخابات سال گذشته عراق بود ، حمایتمان را از خواستهای مشروع شما برای خروج نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست  آمریکا اعلام میکنم. این لیست گذاری از ابتدا اشتباه و در خدمت سیاست سازش با رژیم ایران بوده است. سازمان مجاهدین خلق و ساکنان اشرف یک جنبش مشروع سیاسی درمقابل دیکتاتوری حاکم بر ایران و دوستان وهمپیمانان نیروهای ملی عراقی در مقابله شان با دخالتهای رژیم ایران هستند.حذف نام  آنها از لیست، جبهه نیروهای ملی در منطقه برای مقابله با جاه طلبیهای رژیم ایران را تقویت میکند. از این رو ما صدایمان را به صدای شما پیوند داده و مصرانه از مقامات دولت آمریکا خواهان خاتمه دادن فوری به این نامگذاری که فق به رژیم ایران و دست نشاندگانش در عراق سوخت میرساند هستیم.
با آرزوی موفقیت برای همه شما.
میناس ابراهیم الیوسفی
دبیرکل حزب دمکرات مسیحی عراق


ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved