نامه عبدالله مغنی در مورد یک مزدور روان پریش به نام سیامک نادری

اخیرا فرد معلوم الحالی بنام سیامک نادری در یکی از سایت های وابسته به رژیم جنایتکار آخوندها با چاپ عکس هایی از من مدعی شده است که این جانب عبدالله مغنی در سال ۱۳۷۳ در قرارگاه اشرف سازمان مجاهدین خلق ایران تحت بازداشت و بازجویی بودم این یک سناریو ساخته شده از طرف وزارت اطلاعات آخوندهای حاکم بر ایران می باشد من ضمن رد و محکوم کردن این گونه دروغ بافی ها از طرف این فرد مرموز و پادوی گشتاپوی آخوندها از مقامات دولت آلمان خواهان پی گیری قضایی بر علیه سیامک نادری در رابطه با این اتهام دروغین و استفاده غیرقانونی از نام و عکس های من هستم
مرگ بر اصل ولایت فقیه
تیرانا . عبدالله مغنی
۱۵/۱۱/۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email