نشست پارلمان اروپا در مورد اعتراضات ایران

شورای اروپا

پارلمان اروپا نشست امروز خود را برای بحث درباره اعتراضات ضد حکومتی احیر در ایران آغاز کرد. این نشست با سخنرانی کمیسر توسعه اتحادیه اروپا آغاز شد.

به گزارش مهر، وی در آغاز سخنرانی خود اعلام کرد که امروز ناآرامی های اخیر در ایران و نقض حقوق بشر توسط رژیم تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این مقام اروپايی افزود: ما به حوادث اخیر در ایران توجه داشته و نماینده ما نیز در دوم ژانویه با صدور بیانیه ای پس از مشورت با همه ۲۸ کشور عضو به صراحت اعلام کرد که تلفات انسانی در ایران در این موضوع غیرقابل قبول بوده و آزادی بیان باید تضمین گردد. ما همچنین نگرانی خود را در این خصوص به اطلاع مقامات حکومت ایران رساندیم.

وی افزود: بر اساس اطلاعات ما، بیش از ۲۰ نفر در این حوادث جان خود را از دست دادند. همچنین گزارش هائی درباره مرگ در زندان ها داشتیم. حکومت ایران باید تمامی موراد نقض حقوق بشر در این کشور را در این خصوص مورد تحقیق و تفحص قرار داده و مسببین آن را مسئول بداند.

وی گفت: محدودیت های اعمالی بر آزادی های مدنی و اجتماعی در ایران یکی از نگرانی ها برای ما است. اتحادیه اروپا هرگز از طرح موضوع حقوق بشر با حکومت ایران خودداری نمی کند.

برخی دیگر از سخنرانان نیز گفتند: مردم ایران خواستار تغییر بنیادی هستند و ما باید خود را برای این گزینه آماده کنیم.

یکی از سخنرانان گفت: سکوت اتحادیه اروپا در قبال کشتار معترضان ایرانی غیرقابل قبول است. بیانیه رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک هفته پس از اعتراضات که طرفین را به خویشتن‌داری دعوت کرده بود، شرم‌آور است.

Print Friendly, PDF & Email