فاجعه انسانی هشدار زندانی سیاسی سعید ماسوری به دبیر کل ملل متحد

فاجعه انسانی هشدار زندانی سیاسی سعید ماسوری به دبیر کل ملل متحد آژانس ایران خبر به نقل از فعالین حقوق بشر و دموکراسی زندانی سیاسی سعید ماسوری با نوشتن نامه ای به دبیرکل ملل متحد نسبت به ایجاد کهریزکی دیگر در ایران توسط مامورین اطلاعات واکنش نشان داد سعید ماسوری در نامه اش نوشت:

دبیر کل محترم سازمان ملل متحد جناب آقای آنتونی گوترز

احتراما ضمن تشکر از نگرانی و توجه تان به اعتراضات خیابانی مردم ایران به عنوان یک زندانی سیاسی که از روز ۹ ژانویه۲۰۱۸  هجدهمین سال زندانم را شروع می کنم و با شرایط زندان ها در ایران به خوبی آشنایی دارم و می دانم که احتمالا چه بلاهایی بر سر جوانان دستگیر شده می آورند.

مصرانه از شما می خواهم تمامی مساعی خود را در حفظ جان دستگیرشدگان و حقوق تظاهرکنندگان به کار بندید خصوصا اینکه همه مقامات حکومتی این خواسته های سیاسی، اجتماعی، صنفی و مردمی را که محصول چند دهه سرکوب، چپاول و محرومیت از اولیه ترین حقوق انسانی و شهروندی است را با عناوینی مانند اغتشاش ، آشوب، توطئه و وابستگی به بیگانگان معرفی می کنند و این عناوین همانطور که می دانید مقدمه ایست برای سرکوب ، فشار، و احکام قضایی سنگین….!!

کما اینکه این فشارها را از هم اکنون بر دستگیرشدگان در بندهای مجاورمان در زندان متوجه می شویم. لازم به ذکر نیست که در حکومت های استبدادی که همه چیز در انحصار حکومت است و هیچ حقی برای مردم وجود ندارد، دوگانه هایی مثل سازنده ـ مخرب، در چهارچوب نظام ـ ساختارشکنانه، از کانال درست ـ غیرقانونی و نهایتا اعتراض ـ اغتشاش ساخته می شود که صدور هر نقل و فعلی  تنها از مجاری حکومتی و نهادهای حکومتی باشد و غیر از آن جواز و مستوجب سرکوب باشد و این طبیعی است که جوانانی که هیچ امید، چشم انداز و زندگی شرافتمندانه ای ندارند و هیچ نهاد واقعی مردمی هم برای بیان مطالباتشان شکل نگرفته و اجازه، قوام نیافته به خیابان می ایند….!!!!!

و حال حکومتی که خود عامل همه این نابسامانی ها و طغیان جوانان است، در جایگاه قاضی می نشیند و همه را اغتشاشگر و این مطالبات را آشوب و توطئه قلمداد می کند. هم از این روست که از شما به عنوان دبیرکل ملل متحد می خواهم که همه ابزارهای بین المللی ممکن را برای جلوگیری از سرکوب این جوانان به جان آمده به کار گیرید. پیش از آن که فاجعه انسانی (مثل کهریزک) به بار آید، خصوصا وقتی دادستان کشور حکم اغتشاشگران را پیشاپیش محاربه (اعدام و …) اعلام کرده است.

با تشکر،  سعید ماسوری   زندان گوهردشت کرج   دی ماه ۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email