اپوزوسیون ایران چه کسانی هستند؟

مریم رجوی،
مجله‌ی «نیوزویک» (آمریکا)-۱۸دی۹۶

مقاله‌ای به قلم «کالوم پاتون»
قیامی که در بسیاری شهرهای ایران جریان پیدا کرد، رژیم حاکم و بسیاری از سیاستمداران جهان را غافلگیر کرد.
از طرفی، اپوزوسیون، سازمان مجاهدین خلق ایران اثبات كرده كه در محافل نزدیك به قدرت در واشنگتن و در پایتختهای اروپایی از محبوبیت برخوردار است.
مجاهدین خلق ایران از حمایتهایی در حزب جمهوری خواه آمریكا برخوردار است و پشتیبانانی چهره‌های سیاسی آمریکا، نظیر رودی جولیانی و نیوت گنگریچ را دارد.
آنها همچنین در حزب دموكرات از حمایت چهره هایی مانند هاورد دین، فرماندار سابق فلوریدا (و رئیس پیشین حزب دموکرات) برخوردارند.
در ژانویه ۲۰۱۷، رویتر گزارش كرد كه پشتیبانان سیاسی مجاهدین (همان شخصیتها)، از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواسته اند كه باب گفتگو با مجاهدین خلق را باز كند.
طی تظاهراتهای این هفته در ایران، مریم رجوی، با تظاهركنندگان اعلام همبستگی كرد و در بیانیه ای به نیوزویك گفت: «این قیام، ناقوس مرگ و سرنگونی كامل دیكتاتوری فاسد ملاها را به صدا در آورده است و نشان از ظهور دموكراسی، عدالت و حاكمیت مردمی است».
شعارهای مجاهدین خلق در تظاهراتهای ایران دیده شده است.
‘سازمان مجاهدین خلق ایران، همچنان باعث ترس و وحشت دائمی برای رژیم ایران است.

Print Friendly, PDF & Email