تحصن مقابل زندان دستگرد اصفهان

تجمع خانواده‌های دستگیر ‌شدگان قیام در مقابل زندان دستگرد اصفهان هم‌چنان ادامه دارند. آنها از روز دوشنبه ۱۸دی ماه تاکنون در مقابل زندان دستگرد اصفهان تجمع و تحصن کرده و خواستار آزادی فرزندانشان که بیگناه دستگیر شده‌اند؛ هستند.

مأموران جنایت‌پیشه رژیم آخوندی برخوردهای بسیار توهین‌آمیزی با این خانواده‌ها کرده و پاسخ درستی به آنها نمی‌دهند. خانواده‌ها نگران وضعیت فرزندان خود هستند.

Print Friendly, PDF & Email