«بترسید بترسید ما همه با هم هستیم»

زندان اوین
دیدیم که در سیزدهمین روز قیام سراسری، ولایت مندرس فقیه به صحنه آمد و در حالی که وانمود می‌کرد لااقل تا اندازه‌یی مهار اوضاع را به دست گرفته است ضمن اعتراف نبرد آشتی ناپذیر مردم با ولایت فقیه وحشت از مجاهدین گفت: «این نبرد”ملت با ضد ملت“، نبرد ”ایران با ضد ایران“ و نبرد ”اسلام با ضداسلام“ است که از این پس نیز ادامه خواهد داشت».
وی که ناگزیر به حقانیت حقوق پایمال شده مردم اعتراف کرد و به سیاق «شاه» صدای مردم را شنید، برای زدودن ترسی که سراپای نظامش را فراگرفته گفت: «همه با هم باشیم … من هم باید پاسخگو باشم … به آینده بسیار روشن کشور امیدوار هستم»
هنوز جمله‌اش تمام نشده بود که خبر تجمع جوانان در زندان اوین یعنی قیام در کانون سرکوب و مرکز اختناق دوباره خوابش را آشفت و ساکت شد.
هم‌چنین خبر رسید خانواده‌های بازداشت‌شدگان شهر اهواز نیز در مقابل بیدادگاه رژیم در این شهر تجمع کردند و خواستار آزادی فرزندان دربند خود شدند.
تجمع جوانان در مقابل زندان اوین در حالی شروع شد و اوج گرفت که خامنه‌ای امروز با ترس و نگرانی، خبر از پایان «فتنه» داد و به اجزای وارفته ولایتش در لفافه گفت نترسید که ما هنوز هستیم. اما این بار شعار جوانان در میدان و مقابل زندان اوین این بود:
«بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم»
این صدای ناقوس مرگ ارتجاع و طنین پیوند و پایداری و پیروزی خلق در زنجیر است. 

Print Friendly, PDF & Email