“درس‌هایی‌ از خیزش قهرمانانه مردم ایران تا همین حالا” محمد حسین توتونچیان

محمد حسین توتونچیان

سالهاست که رژیم جمهوری اسلامی می‌‌کوشد به دنیا و به مردم ایران بقبولاند که ایران امن‌ترین نقطه ی جهان است .و این امنیت دست آورد جنگی است که ما در سوریه می‌کنیم و بدینسان حضور جنایت کارانه خود را در کشوری که به ویرانه تبدیلش کرده است را توجیه کند .

۱-قیام شجاعانه ی مردم ایران به جهان و به همه ی جناح‌های رژیم نشان داد که این رژیم روی گسل عظیمی‌ از آتشفشان قرار گرفته که هر آن میرود تا کلیت این نظام را در آتشفشان خشم مردم به جان آمده نیست و نابود کند .

۲- مردم خشمگین و به جان آمده نشان دادند که دیگر هرگز زیر بار حکومت هیچ یک از عناصر این نظام نخواهند رفت و با شعار( اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمام شد ماجرا‌) به جهانیان فهماندند با رژیمی‌ که ثروت آنها را خرج ویرانی سوریه و عراق کرده است  و آزادی آنها را با هر دو جناحش به بند کشیده , تا سرنگونی کامل خواهند جنگید .

۳- رژیم نه‌ از زبان یک مسئول که از زبان همه ی مهره‌های ریز و درشتش و نه‌ از یک رسانه که از همه ی رسانه‌هایی‌ که در اختیار دارد . در انظار عمومی‌ جهان به همه ی شیطان سازیهای ۴۰ ساله‌اش علیه مجاهدین خاک پاشید و در منتهای وادادگی به جهانیان گفت : مجاهدین نیرویی هستند که در چشم به همزدنی می‌‌توانند در ۱۳۴ شهر ایران قیام بر پا کنند .و بدینسان نقش آنزیمی مجاهدین را به نقش رهبری آنها تثبیت و به نیابت از آنها این نقش را اعلان بیرونی می‌کند .

۴- خیزش قهرمانانه مردم در ایران مماشات گران و لابی های شناخته شده ی این رژیم را در خارج کشور به موضعی کشانده که وارث اوباما ,خانم موگیرینی گوشه ی عزلت گزیده و سکوت اختیار کرده ، سر دمدارمماشات اروپأیی آقای زیگما گابریل را رسانه‌‌های خود آلمان به صلابه کشاندند آن چنانکه به هذیان گوئی پرداخته ، و تلاش میکرد با لگد زدن به آمریکا خود را از مخمصه‌ای که گیر افتاده بیرون بیاید و بی‌ عملی‌ خود و دستگاه تحت امرش را توجیه کند . هوشنگ  امیر احمدی‌ را به چنان پرت و پلا گوئی واداشته که شعار محوری خیزش مردمی یعنی‌ “” مرگ بر خامنه‌ای “” را ندیده گرفته و ابلهانه از خامنه‌ای خواسته که دولت روحانی ، مجلس و قوه ی قضاییه را منحل کرده و با کمک شورای نگهبان انتخابات جدید راه بیندازد ، فرخ رژیم نگهدارکار چاق کن سابقه دار رژیم رنگ از رخسارش بخاطر شعار مرگ بر خامنه‌ای از طرف قیام کنندگان پریده و به آنها رهنمود داده که خط خود را از اپوزسیون بر انداز جدا کنند و راه سومی‌ انتخاب کنند .در بلا هتش همین بس که هنوز نفهمیده که قیام کنندگان خود بزرگترین بر اندازان هستند .آن یکی‌ تواب تشنه بخون ایرج مصداقی پرده‌ها را کنار زده اظهار لحیه فرموده که خامنه‌ای اخه روحانی بخه

و مهاجرانی اصلاح طلب را که مدتهاست  هم از توبره می‌‌خورد و هم از آخور , مجبور کرد که ماهیت خود را بروز دهد و با بی‌ ریشه خواندن خیزش عظیم مردم نام خود را در دفتر ولایت خامنه‌ای بروز کند . و آن یکی‌ لابی وقیح رژیم تریتا پارسی‌ هنوز دستوری از دفتر ولایت دریافت نکرده است .

۵- این قیامیست که سرمنزلش انقلاب است و تا آن مسیر ممکن است حرکتی نوسانی داشته باشد . اما از پای نخواهد نشست . به یک دلیل خیلی‌ واضح ، انگیزه ی پویندگانش واقعی‌ و علاج ناپذیر است . پس ناامیدی و سرخوردگی برای هر کس که دل‌ در گرو آزادی دارد گناهی است نابخشودنی .

با این توضیحات به قیام آفرینان جان بر کفّ باید گفت : بتازید که تا همینجا هر کس تلاش کرده مانعی بر سر راهتان ایجاد کند آنچنان رسوای خاص و عام شده که دیگر جرات تکرار ندارد . دستگاه سرکوب رژیم هم دیگر تاب مقاومت در مقابل شما را از دست داده است .ایجاد رعب و وحشت آخرین حربه این رژیم است که باید با سلحشوری از آن عبور کنید به یاد داشته باشید که ترس رژیم از شما در وجود کسانی‌ که در مقابل شما قرار میگیرند نهادینه شده به همین خاطر است‌که با کوچکترین پاتکی تسلیم می‌شوند.

همینطور باید بدانید ,شکوه‌ خیزش شجاعانه شما چشم جهانیان را خیره کرده است. پس بتازید که گرمای آزادی شما را متحد نگاه خواهد داشت .

محمد حسین توتونچیان

Print Friendly, PDF & Email