اپوزیسیون سوریه: پیروزی انقلاب ایران تاثیر مثبتی روی سوریه و منطقه خواهد داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اپوزیسیون سوریه: پیروزی انقلاب ایران تاثیر مثبتی روی سوریه و منطقه خواهد داشت
ریاض سیف رئیس ائتلاف ملی سوریه تأکید کرد پیروزی مردم ایران در تحقق خواسته‌هایشان ازطریق انقلاب علیه دیکتاتوری رژیم ایران، تاثیر مثبتی روی وضعیت در سوریه و همه کشورهای منطقه خواهد داشت.
وی افزود تغییر رژیم جنایتکار ایران که اولین حامی شبه‌نظامیان فرقه‌گرا در منطقه است، به امنیت و صلح و ثبات در همه کشورهای سوریه و عراق و لبنان و یمن کمک خواهد کرد.
رئیس ائتلاف ملی سوریه گفت فریادهای مردم ایران در خیابان نشان‌دهنده اعمال این رژیم است که چگونه حقوق و آزادیهای عمومی را سرکوب می‌کند.

Print Friendly, PDF & Email