اگر تلگرامتان به روز است، روی لینک زیر کلیک کنید و سپس Enable را بزنید تا فیلتر تلگرام باز شود!

🔴 اگر تلگرامتان به روز است، روی لینک زیر کلیک کنید و سپس Enable را بزنید تا فیلتر تلگرام باز شود!

https://t.me/socks?server=104.151.241.171&port=10925
https://t.me/socks?server=104.151.241.182&port=10925
https://t.me/socks?server=104.151.241.187&port=10925
https://t.me/socks?server=104.151.241.202&port=10925
https://t.me/socks?server=103.10.52.83&port=42195
https://t.me/socks?server=103.1.40.212&port=1080
https://t.me/socks?server=110.45.247.229&port=1080
https://t.me/socks?server=103.10.52.83&port=63399

همچنین می توانید لینک را توسط اس ام اس یا از طریق واتس آپ برای دوستان خود ارسال کنید و یادآوری کنید اگر تلگرام‌شان به روز است روی لینک کلیک کنند تا فیلتر تلگرام‌شان شکسته شود!
هرکدام از لینک‌ها فعال نشد لینک دیگری را کلیک نمایید.

Print Friendly, PDF & Email