چند رهنمود در رابطه با فاز کنونی قیام

چند رهنمود مبارزاتی که رعایت آنها ضرورت ادامه مبارز ه این مرحله است:

 

۱- تلاش کنید تا آنجا که میتوانید با صورت پوشیده به صحنه بروید.

۲- تلاش کنید از صورت تظاهر کنندگان فیلم نگیرید.

۳- مواظب کسانی‌ که تلاش می‌کنند شعارهای انحرافی مثل الله اکبر یا یار دبستانی بدهند باشید و افشا یشان کنید.

۴- با تمام قوا به کمک کسانی‌ بروید که دستگیر می‌شوند و هرگز اجازه ندهید که پلیس فاشیست خامنه‌ای دستگیر شدگان را با خود ببرند.

۵-  اگر تظاهرات نمیکنید با ماشین هایتان به خیابان بیایید. راهبند و ترافیک خیابانی  مانع تحرک موتورسواران سرکوبگر و کمک بزرگی به تظاهر کنندگان است.

Print Friendly, PDF & Email