مسعود رجوی.پیام شماره۲٫ارتش آزادیبخش ملی ایران.شعله قیام بالا میگیرد. خامنه ای باید گورش را گم کند.۹دی۹۶

Print Friendly, PDF & Email