خبر مهم از داخل ایران

فوری:اخبار پشت پرده: طبق یک خبر رسیده در یکی‌ از مراکز بزرگ نظامی مشاجره بین سرکردگان این قرار گاه منجر به انفعال عده‌ای از این افراد شده که در نهایت تهدید به استعفای علنی کرده اند .حرف اصلی‌ این افراد این بوده که خواست اصلی‌ مردم به حق می‌باشد و این مطالبات خواست اکثریت نیروی نظامی هم هست . آنها معتقد هستند در این شرایط ایستادن در مقابل ملت گرفتار شدن به سر نوشت سران نظامی رژیم ستمشاهی است .

Print Friendly, PDF & Email