هاشم خواستار خطاب به مردم: حاکمان ایران توان و کفایت اداره کشور را ندارند، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی عقب نشینی نکنید!

هاشم خواستار

هاشم خواستار نماینده معلمان کشور در مصاحبه‌ای با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» با اشاره به اعتراضات گسترده مردم در برخی شهرهای ایران گفت: «کارد به استخوان ملت قهرمان ایران رسیده و از این فقر و فلاکت، و ظلم و ستم حاکمانی که آن‌ها را به خاک سیاه نشانده‌اند، بیزار شده و قیام کرده‌اند.» وی اظهار کرد: «من مطمئن هستم که این اعتراضات به یک دمکراسی و همان آزادی واقعی که مردم ایران از انقلاب مشروطه به دنبال آن هستند، ختم خواهد شد.»

🔹هاشم خواستار در بخشی از این سخنان گفت: ما در سال ۱۳۵۷ برای به دست آوردن آزادی و دموکراسی انقلاب کردیم، ولی چیزی با عنوان آزادی و دموکراسی عاید ما نشد، این حاکمان انقلاب مردم ایران را دزدیدند وگرنه انقلاب مردم حرکتی درست بود، و اعتراضات امروز مردم ایران در راستا و تداوم همان انقلاب مشروطه و انقلاب سال ۱۳۵۷ است و من از مردم ایران می‌خواهم که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی عقب نشینی نکنند.»

🔹نماینده معلمان ایران در ادامه خطاب به مردم ایران گفت: «مردم قهرمان ایران این حق مسلم شماست که افرادی شایسته و لایق در رأس حکومت قرار گیرند، این حاکمان کنونی کفایت و توان اداره کشور را ندارند و منشأ تمامی بحران‌های به وجود آمده برای کشور هستند.»

🔹آقای خواستار در هشداری به نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج گفت: از تمامی نیروهای نظامی درخواست می‌کنم به جای ایستادن در برابر مردم کارد به استخوان رسیده، به صفوف اعتراضات آن‌ها بپیوندند، این مسئولان حقوق ملت ایران را غارت کرده و به تاراج داده‌اند، حق مسلم مردم است که به این فساد گسترده معترض باشند، مسئولان فاسد سرانجام از ایران خواهند گریخت و این شما نیروهای نظامی هستید که با این مردم در فردای ایران، تنها خواهید ماند.»

Print Friendly, PDF & Email