قیام هزاران تن از مردم مشهد در اعتراض به گرانی با شعار «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر روحانی»

شورای ملی مقاومت

قیام خراسان-شماره ۱

مریم رجوی : قیام قهرمانانه امروز خواست عموم مردم برای سرنگونی آخوندها را بازتاب می‌کند

از صبح امروز پنجشنبه ۷دی، هزاران تن از مردم مشهد در اعتراض به افزایش روزانه و افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در میدان شهدا؛ مقابل ساختمان شهرداری مشهد دست به تجمع زدند و به سمت حرم امام رضا راهپیمایی کردند. جمعیت در طول راهپیمایی هر لحظه بیشتر می‌شد.

قبل از شروع تجمع، شمار زیادی از نیروهای سرکوبگر انتظامی در محل حاضر بودند. ولی مردم آنها را کنار زده و به تظاهرات ادامه دادند. با ادامه تظاهرات نیروهای سرکوبگر به تیراندازی هوایی و پرتاب گاز اشک‌آور به سمت جمعیت مبادرت کردند، اما مردم و جوانان به مقابله پرداختند و گازهای اشک‌آور را به سمت نیروهای رژیم برگرداندند.

تظاهرکنندگان شعار می‌دادند «مرگ بر روحانی» ؛ «مرگ بر دیکتاتور»، «یه اختلاس کم بشه؛ مشکل ما حل میشه»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»، «اسلامو پله کردین؛ مردمو ذله کردین».

تظاهرات اعتراضی مشابهی در نیشابور، کاشمر، بیرجند، شاهرود، نوشهر و بسیاری دیگر از شهرهای ایران برگزار شد.

خانم مریم رجوی به مردم قهرمان مشهد و نیشابور و کاشمر و بیرجند و شاهرود که با شعار «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر روحانی»، علیه گرانی و بیکاری و فساد قیام کرده و با نیروهای سرکوبگر به مقابله پرداخته‌اند، درود فرستاد و نقش برجسته و شجاعانه زنان در این خیزش بزرگ را ستود. وی از عموم مردم به‌ویژه جوانان خواست در حمایت از خیزش بزرگ مشهد به‌پاخیزند. وی افزود: قیام قهرمانانه امروز در بخشهای وسیعی از ایران، بار دیگر نشان داد سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردمی یک خواست ملی و سراسری است.

خانم مریم رجوی گفت در حالی‌که اکثریت قاطع مردم ایران از فقر و تورم و بیکاری رنج می‌برند، بخش عمده ثروت و درآمدهای کشور هزینه دستگاههای نظامی و امنیتی و جنگ‌افروزی و دخالتهای منطقه‌یی می‌شود یا توسط سردمداران رژیم چپاول و به حسابهای بانکی آقازاده‌ها سرازیر می‌گردد، لذا تا این رژیم بر سرکار است وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم وخیم‌تر می‌شود و تنها راه خلاصی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی سرنگونی رژیم آخوندی است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۷دی ۱۳۹۶ (۲۸دسامبر ۲۰۱۷)

قیام خراسان-شماره ۲:
تظاهرات ۱۰هزار تن از مردم مشهد با شعار «مرگ بر دیکتاتور» «مرگ بر گرانی»

تظاهرات مردم مشهد که در اعتراض به گرانی صبح روز پنجشنبه از میدان شهدا؛ مقابل ساختمان شهرداری این شهر آغاز شد به سرعت منطقه وسیعی از شهر را فرا گرفت و جمعیت آن به ۱۰هزار تن بالغ شد. تظاهرکنندگان که تمامی اقشار از زن و مرد؛ افراد سالخورده و کودکان؛ را شامل می‌شد شعار می‌دادند «مرگ بر گرانی»، «دولت اعتدالی؛ با وعده‌های خالی»، «یه اختلاس کم بشه؛ مشکل ما حل میشه». «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران». حضور زنان در این تجمع؛ چشمگیر بود.

قبل از شروع تجمع؛ تعداد زیادی از نیروهای سرکوبگر انتظامی و گارد ضدشورش در محل حاضر بودند. ولی به‌دلیل کثرت جمعیت نتوانستند کاری از پیش ببرند. مردم؛ صفوف نیروی انتظامی را کنار زده و به تظاهرات ادامه دادند. نیم ساعت بعد از تجمع؛ جمعیت به سمت حرم امام رضا (ع) حرکت کرد. غارت‌شدگان مؤسسات مالی مختلف هم به این تجمع پیوستند. مأموران نیروی انتظامی به‌منظور ارعاب و پراکنده ساختن مردم اقدام به تیراندازی هوایی و پرتاب گاز اشک‌آور کردند. اما‌ جوانان آنها را هو کرده و گاز اشک‌آور را به سمت نیروهای رژیم برگرداندند. مردم شعار می‌دادند: «پلیس برو دزد را بگیر»، «مرگ بر روحانی» و «مرگ بر دیکتاتور».

هنگام تجمع مردم در مقابل حرم امام رضا نیروی انتظامی به مردم حمله کرد و شماری از آنها را به‌شدت مضروب کردند. مضروب کردن و اسپری پاشیدن به‌صورت یکی از خانمها خشم مردم را برانگیخت. مردم در اعتراض به این یورش وحشیانه تعدادی از بلوکهای وسط خیابان و تابلوها و نرده‌ها را شکستند و مأمورانی را که متعرض خانمها شده بودند را گوشمالی دادند. ورود ماشینهای آبپاش نیروی انتظامی بر خشم مردم دامن زد و مردم در مقابل تیراندازی عوامل نیروهای سرکوبگر با سنگ؛ چوب و شیشه به سمت ماشین آبپاش حمله کردند و با نیروهای سرکوبگر که به سوی آنها تیراندازی می‌کردند درگیر شدند. این جنگ و گریز شماری مصدوم و مجروح بر جای نهاد. تعدادی از نیروهای سرکوبگر وحشت‌زده از مقاومت مردم سوار بر موتورسیکلتهای خود شده و از محل فرار می‌کردند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۷دی ۱۳۹۶ (۲۸دسامبر ۲۰۱۷)

Print Friendly, PDF & Email