نامه زنداني سياسي شاهين ذوقي تبار بمناسبت ميلاد مسيح و تبريك به هموطنان و همبندان مسيحي

شاهين ذوقي تبار

میلاد مسیح است و این بهانه ای است که ضمن تبریک به تمامی مسیحیان جهان و مسیحیان ایران و مسیحیان همبندم از خودم بپرسم که چرا عده ای در ایران بخاطر تبلیغ برای مسیحیت و داشتن کتاب مقدس و رفتن به کلیسا باید در زندان باشند؟ مگر نه اینکه مسیح پیام آور صلح و دوستی بود و در اسلام و قرآن به آزادی انسانها درآزادی انتخاب دینشان تاکید شده است ؟ و چرا باید در کشور من که حکامش دم از اسلام و برابری میزنند از آزادی اقلیتهای مذهبی میگویند فقط بخاطر دینشان باید مجازات زندان را تحمل کنند ؟از این قبیل سوالها در ذهنم بسیار میگذرد و هیچ نتیجه ای نمیگیرم جز اینکه آخوندهای حاکم بر ایران با نام دین و به اسم اسلام قصد ظلم و استثمار مردم را دارند و اگر غیر از این بود و حرف حق را نیز زدند دلیلی نداشت که عده ای را فقط بخاطر دین ، تفکر و عقیده شان در زندان کنند .
من در طول مدت حبسم کتاب مقدس را از دوستان مسیحیم به امانت گرفته و خوانده ام در انجیل یوحنا باب دوازدهم آیه ۲۴ نوشته شده است : “آمین آمین به شما میگویم اگر دانه گندم که در زمین میافتد نمیرد، تنها ماند لیکن اگر بمیرد ثمر بسیار آورد ” …. پس به دوستان مسیحی ام و دیگر اقلیتهای مذهبی که در ایران زندان هستند میگویم که درست است که شما را بی گناه به زندان انداختند ولی از این جهت خوشحال باشید که در زندان آمدن شما توسط رژیم ولایت فقیه خود به خود باعث تبلیغ عقیده شما میشود و حداقل این را ثابت میکند که تفکر و دین شما در مقابل دینی که آخوندهای دین فروش دم میزنند از حقانیت برخوردار است .
در آخر نیز بار دیگر میلاد مسیح آن پیام آور بزرگ را که از صمیم قلب دوستش دارم به تمام مسیحیان جهان و همبندیان مسیحی ام تبریک میگویم …
شاهين ذوقي تبار – سالن ده بند چهار زندان گوهردشت كرج – دي ۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email