نامه زنداني سياسي سعيد ماسوري از سالن ده بند چهار زندان گوهردشت كرج بمناسبت روزجهاني حقوق بشر

سعید ماسوری

”زمانیکه رزا پارکس (Roza Parks) در شهر مونت گومری امریکا در اتوبوس نشسته بود و راننده اتوبوس از او خواست که جایش را به مرد سفیدپوست بدهد و او قبول نکرد … تنها بحث یک «جا »یک صندلی و یا خودخواهی مرد سفیدپوست و احتمالا (غرور) رزا نبود، این نمونه و چکیده یک تفکیک ، تبعیض و تحقیر و در واقع تبعیض نژادی مجسم بود از طرف راننده اتوبوس و عدم پذیرش رزا پارک (به عنوان یک فعال حقوق مدنی) اعتراض و مقاومتی بود در برابر تحقیر ساحت انسانی و دفاعی از کرامت همه انسان ها و نه دعوا بر سر یک صندلی و حتی یک قانون …!!!
چرا که به تعبیر مارتین لوتر کینگ: این بیماری حکومت است و اگر اعتراض و مقاومت صورت نگیرد آسیب سکوت بسیار بیشتر از آسیب پلیس شهری مونت گومري ست ..!!!
آنچه بر سر زندنیان سیاسی در ایران می آورند تنها یک انتقال و جابجایی غیرقانونی و یا سرقت و چپاول داراییهای زندانیان نیست در اینجا انسان ها تحت عنوان زندانی، جایگاه و کرامت انسانی شان سلب شده و سکوت در برابر آن بسیار کشنده تر از ضرب و شتم گارد زندان است. وقتی زندانیان حقی برای اعتراض ندارند، وقتی دادستان و قاضی و کل دادگاه تحت امر وزارت اطلاعات و سپاه است ، وقتی هیچكس پاسخگوی مصائبی که بر سر زندانیان و خانواده های آنها می آید نیست و هیچ حریم و دارایی از تجاوز و دستبرد زندان و سازمان زندان ها در امان نیست و شاکیان و معترضین را به جای مرتکبین مجازات و تنبیه می کنند، وقتی جوانی چون آرش صادقی روز بروز در برابر چشمان همبندانش تحلیل می رود و آب می شود و دادستان مجوز دارو و درمان نمی دهد و خود او را مقصر می داند، وقتی داشتن وکیل باید با اجازه قاضی باشد و مورد تایید او؛ دفاع از خود به فحاشی قاضی می انجامد و گرفتن کپی و رونوشت از پرونده کیفرخواست (بعضا خواندن پرونده) ممنوع است، وقتی حکم محکومیت صادر شده را هم بدست محکومی که قرار است سالهای سیاه زندان را به خاطر همان حکم در زندان سپری کند نمی دهند ( چون محرمانه است …!!! )
وقتی زندانیان سیاسی را که به دلیل سیاسی و به خاطر دفاع از حقوق مردمشان از آنها به بیرون و از بیرون به آنها نرسد این نشان از اقتدار نیست بلکه فشارهای ستم است و جنایاتی بزرگتر علیه مردم که در این نمونه های زندان و سیستم قضایی خود را نشان می دهند و چنانچه همانند رزا پارکس و یا آن ۴ نفر دانشجوی متحصن در سال ۱۹۶۰ در رستورانی در کارولینای شمالی، در حد وسع و امکان خودمان و به هر قیمت ایستادگی و مقاومت نکنیم، آسیب ها بسیار بزرگتر خواهد بود و مثل شرایط فعلی شیادهایی مثل روحانی و لاریجانی مدافعان حقوق شهروندی و حقوق بشر می شوند و زندانیان سیاسی خائن و مخل امنیت مردمشان …!!! و مدافعان حقوق بشر هم جاسوس بیگانه که اسرار نظام را برای احتمالا شورای حقوق بشر ملل متحد برملا می کنند…!!! و زندانیان سیاسی از تلفن و هر ارتباطی محرومند به خاطر اینکه از همین حرفها می زنند.
– زندان گوهردشت کرج – اذر ۱۳۹۶

پاورقی:
ـ رزا پارکس : از فعالین حقوق مدنی امریکا که بعدا به عنوان مادر جنبش آزادی و بانوی اول حقوق مدنی شناخته شد.
ـ مارتین لوترکینگ: رهبر جنبش حقوق مدنی امریکاییهای افریقایی تبار.
ـ ۴ دانشجوی متحصن در کارولینای شمالی: اعتراضشان منجر به برداشته شدن قانون تفکیک نژادی در فروشگاههای زنجیره ای wool worth شد.

Print Friendly, PDF & Email