خانم مریم رجوی هموطنان را به هوشیاری و آمادگی و همبستگی و همیاری هر چه بیشتر در خصوص زلزله فراخواند

در پی وقوع زلزله در تهران، خانم مریم رجوی هموطنان را به هوشیاری و آمادگی و همبستگی و همیاری هر چه بیشتر در این خصوص فراخواند.

شورای ملی مقاومت ایران پیوسته درباره خطرهای هولناک ناشی از زلزله محتمل در کلان شهر تهران و لاپوشانیها و بی‌تفاوتیهای رژیم پلید آخوندی و سیاستهای تبهکارانه و سودجویانه این رژیم در برج سازی و سازه‌های فاقد تضمینهای ایمنی هشدار داده است. هشدارهایی که توسط کارشناسان دلسوز و میهن‌پرست نیز بارها خاطرنشان شده ولی رژیم تبهکار ولایت فقیه به چیزی جز چپاول و غارتگری و استمرار سیاستهای تبهکارانه و ضدایرانی نمی‌اندیشد.

Print Friendly, PDF & Email