رونمایی یک بریده مزدور نورسیده در سایتهای تابعه اطلاعات آخوندی با دعاوی ابلهانه و مضحک برای مقابله با جنبش دادخواهی و موقعیت مجاهدین در آلبانی جواد شفايى

وزارت اطلاعات

بدون شك قلم فرسايى و داستا ن سرايى كه بريده مزدور نورسيده وزارت اطلاعات به نام سيامك نادرى براى اثبات خودش به وزارت اطلاعات ميكند ناشي از وضعيت به هم ريخته رژيم دارد، موقعيكه احمدى نژاد عليه قوه فاسد قضائيه رژيم مدرك و سند رو ميكند و آبروي رژيم را از بالا تا پائينش را ميبرد نشان ميدهد كه وضعيت نظام چقدر خراب است و از طرفى اعتدال مقاومت ايران كه روز به روز به سمت رسميت و شناخته شدن آلترناتيو از طرف كشورهاى جهان به پيش ميرود،البته  اينگونه مزخرفات شايد براي رژيم آب حيات باشد،بيخود نبود كه يك هفته پيش تواب تشنه به خون مجاهدين آتش تهيه ريخت تا بريده مزدورى به نام سيامك نادرى را كه به قول خودش كين توزبوده وارد صحنه كند و دروغ پشت دروغ عليه سازمان بگويد و عليه رهبرى آن لجن پراكنى كند، معلوم است كه چرامزدور خودفروخته و كينه توز با عوامفریبی و وارونه ودروغگویی وشيوه اى نخ نما شده خوش رقصى ميكند؟ اوهمچنان با چاشنی شیوه بازجویی  اربابش مصداقى كه او هم كينه توز است، قلم زنی می کند تا ماموريت واگذارشده را انجام دهد  بايد به او گفت این تاکتیک دیگر کسی را نمی فریبد، زيرا كه عوامفریبانه جونمای گندم فروش شده اى و لجن پراكنى هايت ها نخ نما شده و كهنه شده است، بايد به او گفت تو و رفيقت «مصداقى» كه هر دو از يك جنس هستيد، چند گرفتين كه سينه چاك رژيم درمانده شده ايد؟.د

در اواخر سال ۶۷ و يا اوايل سال ۶۸ بود كه سيامك نادر را براي اولين بار در يكانى كه در اشرف بود ديدم كه يكي از بچه ها زندان گفت اسم او سيامك نادرى است و ۷ سال در زندان بوده است، از آنجايى كه من خود سالها در زندان رژيم آخوندى بودم خوشحال شدم كه باز دوباره يكي از جان بدربردگان و يكى از زندانيان سياسي توانسته است خودش را به سازمان وصل كند بخصوص كه شنيدم اواز جمله كسانى بوده است كه در قتل عام زندانيان سياسى اعدام نشده است، تا توانستم با او تزديك شدم و دنبال اخبار زندان و اينكه چه كسانى توانستند جان بدر ببرند بخصوص بچه هايى كه سالها در يك بند و يا يك سلول بوديم،مدتها گدشت و بين من و سيامك دوستى خاصي برقرار شد، ولي يك چيز كه زياد توى ذهن ميزد برخوردهاى سيامك نادرى بود كه همواره يك حالت طلبكارى داشت، يك آدم عجيب و غريبي شده بود كه بهتر بود به او نزديك نشوى، بارها ديده بودم كه او با فرماندهان خودش برخوردهاى خيلى بد و تندى داشت، يك بار قهر ميكرد و چندين بار هم اعتصاب كرده بود و با كسى صحبت نميكرد و بعد از مدتى باز به حالت اولش برميگشت ولي دوستى ها بسيار پايدار نبودند و ناگهان سيامك عوض ميشد طورى كه بعضى از بچه ها مي گفتند كه خيلى ها جرات ندارند با او حتى سلام و عليك كنند چون برخوردش توي ذوق ميزد، در صورتيكه تمامى بچه هاى يگان ما مثل همه رزمندگان عاشق يك ديگر بودند و يك شور و حال انقلابي در مناسباتشان حاكم بود، بعد از سازماندهى جديد و رفتن من از اين يكان خيلى كمتر سيامك را ميديدم، فقط بعضى و قتها در شام جمعى و يا برنامه هاي نوروزى مى ديدمش كه سلام و عليك ميكرديم و گاها از بچه ها زندان صحبت ميكرديم، راستش باديدن گزارش کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران سند پی دی اف و خواندن آن به وضعيت اسفناك  سيامك نادرى، همواره دراين فكر بودم كه اين تا به حال  چه بلايى سر سازمان كه نياورده است؟ در اينجا لازم است كه از تواب تشنه به خون مجاهدين سؤال شود كه چرا همه كسانيكه بريدند و پشت به مقاومت و خون شهيدان كردند مطالب آنها در سايت او حشر و نشر ميشود؟، بودن شك سايت پژواك ايران يكى از سايتهاي وزارت اطلاعات رژيم است كه برنامه ريزى آن و چاپ مقالات بريده مزدوران در اتاق نفاق وزارت اطلاعات برنامه ريزى ميشود و تواب تشنه بخون مجاهدين تكليف دارد كه آن را نشر دهد.از همه دوستان مبارزم در فيس بوك دعوت ميكنم كه به اصطلاح افشاگرى بريده مزدور سيامك نادرى را در سايت پژواك آخوني ببينند كه اين پريشان حال چگونه آسمان وريسمان را به هم بافته تا به اصطلاح عليه مجاهدين افشاگرى كرده باشد. عين اين مى ماند كه از يك ديوانه زنجيرى درخواست شود كه يك سناريو براى يك فيلم هيجان انگيز را بنويسد.

Print Friendly, PDF & Email