سندیکای شرکت واحد : رضا شهابی در زندان سکته کرده

رضا شهابی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز پنجشنبه ۱۴ دسامبر با انتشار بیانیه ای از سکته رضا شهابی، عضو این سندیکا، در زندان خبر داد.

بر اساس این بیانیه، رضا شهابی در ملاقات روز چهارشنبه خود با خانواده اش گفته است که پس از افتادگی نیمه چپ صورتش به پزشک زندان مراجعه کرده و پزشک به او گفته است که «سکته خفیف» کرده است.

سندیکای شرکت واحد در بیانیه خود تاکید کرده که دوره زندان رضا شهابی پایان یافته و پزشک متخصص نیز تائید کرده که او از نظر جسمی تحمل زندان را ندارد. به گفته این سندیکا ادامه زندان رضا شهابی را « میتوان تصمیم به حذف تدریجی این کارگر زندانی تلقی کرد.»

رضا شهابی چندی پیش، مدتی را در بیرون از زندان و در مرخصی گذراند اما دادستانی تهران بعدتر اعلام کرد که او بدلیل «غیبت» باید ۱۷ ماه را در زندان بگذراند.

رضا شهابی در اعتراض به این حکم دست به اعتصاب غذا زده است.

Print Friendly, PDF & Email