سخنگوی وزارت خارجه ی فرانسه از تمامی کشورهای اروپائـــی درخواست کرد که در مقابله با برنامه ی موشکی رژیم ایران با دولت امریکا همگام شوند

سخنگوی وزارت خارجه ی فرانسه

دقایقی پیش این اطلاعیه بر روی شبکه ی وزارت خارجه ی فرانسه منتشر شد
سخنگوی وزارت خارجه ی فرانسه از تمامی کشورهای اروپائـــی درخواست کرد که در مقابله با برنامه ی موشکی رژیم ایران با دولت امریکا همگام شوند .آگنه روماته اسپاین سخنگوی وزارت خارجه در یک نشست خبری گفت که برنامه ی موشکی ایران منطبق با قطعنامه های ســــازمان ملل نمیباشد .او در پاسخ خبرنگاری که پرسید :«همانطور که رئیس جمهور (ماکرون) گفت، توافق هستــه ای باایران لازم است دارای بخش مکملی درباره یک توافق نظام منــــدپیرامون موشک های بالستیک ایران و نقش این کشور در منطقـه باشد؛ ترکیب توافق مذکور چیست و بر چه مبنایی خواهد بود؟
وی در پاسخ گفت:
همانطور که دیروز گفتم، فرانسه به اجرای قدرتمندانه توافق وین توسط تمامی طرف ها متعهد است.فرانسه به دنبال مذاکره مجدد یا اصلاح این توافق نیست.«آگنه روماته اسپاین» در ادامه گفت :برنامه موشک های بالستیک ایران با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیتسازمان ملل متحد مطابقت نداشته و منطقه را بی ثبات می کند.و ما از تمامی متحدین اروپائي خود میخواهیم با امریکا در اینموردهمگام شوند .

لازم بذکر است که رژیم تروریستی اعلام کرده بود که برنامه ی موشکی تروریستی اش قابل بحث و مذاکره اصلا نمیباشد !!!

Print Friendly, PDF & Email