اردوغان در نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران مستقیماً دست داشته است

رجب طیب اردوغانرضا ضراب تاجر ایرانی که به عنوان شاهد در دادگاه منهتن نیویورک دربارۀ نقض تحریم های آمریکا علیه ایران حضور می یابد، دیروز پنجشنبه سی ام نوامبر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را متهم کرد که شخصاً در نقض تحریم های آمریکا علیه ایران دست داشته و به دو بانک ترکیه، “زراعت بانک” و “واکیف بانک” اجازه داده بود که با دور زدن تحریم های آمریکا سازوکار انتقال پول به ایران را به اجرا بگذارند.

رضا ضراب تاجر طلای ایرانی، از اعضای شبکۀ بابک زنجانی و از ناقضان تحریم های آمریکا علیه ایران که در ازای تخفیف مجازات قول همکاری به دادستان نیویورک را داده به نقل از ظفر چاغلایان، وزیر پیشین اقتصاد ترکیه، گفت که رجب طیب اردوغان به “زراعت بانک” و “واکیف بانک” ترکیه اجازه داده بود که پول به ایران منتقل کنند، هر چند این دو بانک اظهارات رضا ضراب را تکذیب کرده اند.

اگر چه رئیس جمهوری ترکیه و نمایندگانش به اظهارات رضا ضراب واکنش نشان نداده اند، اما دیروز پنجشنبه رجب طیب اردوغان گفت که کشورش مجازات های آمریکا را علیه ایران نقض نکرده است. همزمان یک سخنگوی دولت آنکارا بار دیگر از دادگاه منهتن به عنوان توطئه ای علیه آنکارا یاد کرد.

دادگاه فدرال نیویورک روی هم ۹ نفر را متهم کرده، ولی تاکنون رضا ضراب و مدیر پیشین هالک بانک ترکیه، “محمد هاکان آتیلا”، توسط دولت آمریکا دستگیر شده اند.

رضا ضراب که در ازای همکاری و تخفیف مجازات اکنون به عنوان شاهد در دادگاه حضور می یابد، در دو روز نخست شهادت خود در دادگاه گفت که به یاری هالک بانک دارایی های ایران را به طلا تبدیل و سپس طلاها را به دوبی منتقل و به ارز تبدیل میکرد. او همچنین گفته است که به دلیل تغییر رژیم مجازات ها علیه ایران از این رویه صرف نظر کرد و از طریق خرید جعلی مواد غذایی از ایران به این کشور پول منتقل می کرد.

ضراب همچنین گفته است که به مدیر پیشین هالک بانک، سلیمان اصلان، و وزیر پیشین اقتصاد ترکیه، ظفر چاغلایان، رشوه داده است.

Print Friendly, PDF & Email