اژه‌ای : احمدی‌نژاد را فردی دروغگو و گنده گو” و بی اطلاع خواند که از این بابت و از بابت “بی پایه حرف زدن شهره عام و خاص است.”

احمدی نژاد

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوۀ قضائیۀ ایران در واکنش به آخرین اظهارات انتقادی محمود احمدی نژاد علیه قوه قضائیه و رئیس آن، رئیس جمهوری پیشین را “فردی دروغگو و گنده گو” و بی اطلاع خواند که از این بابت و از بابت “بی پایه حرف زدن شهره عام و خاص است.”

سخنگوی قوۀ قضائیه گفت که بهترین واکنش به سخنان احمدی نژاد فعلاً بی اعتنایی است. با این حال، محسنی اژه ای تلویحاً تأئید کرد که علیه محمود احمدی نژاد پرونده ای در دستگاه قضایی شکل گرفته و علت حملات احمدی نژاد علیه دستگاه قضایی و رئیس آن اطلاع وی از همین مطلب است.

محسنی اژه ای در پاسخ به اظهارات محمود احمدی نژاد گفت : “چرا قوۀ قضائیه حالا خراب شده است؟ آیا فقط قوۀ قضائیه در این چند سال اخیر که افراد شما و شبیه شما را تحت تعقیب قرار داده خراب شده است؟”

سخنگوی قوۀ قضائیه ایران در ادامۀ سخنانش افزود : “حکمت صبر قوۀ قضائیه در قبال محمود احمدی نژاد در آیندۀ نه چندان دور روشن می شود.” او تصریح کرد که احمدی نژاد به شاکی خصوصی احتیاج نخواهد داشت بلکه خود دادستان یا مدعی العموم به زودی علیه احمدی نژاد اقدام خواهد کرد.

دیروز دوشنبه ششم آذرماه سرتیپ پاسدار، محسن رفیقدوست، خبر داد که پرونده ای در دستگاه قضایی ایران علیه محمود احمدی نژاد در حال شکل گیری است و “به زودی خدمت او خواهند رسید.”

همزمان محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون “امید” در مجلس شورای اسلامی ایران، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، در توضیح دلایل اظهارات انتقادی محمود احمدی نژاد در قبال قوۀ قضائیه گفت که رئیس جمهوری پیشین ایران در پی تقویت پایگاه اجتماعی خود است. محمدرضا تابش در جای دیگری از سخنانش تصریح کرد که در پی انتقادات گسترده از ۶٣ حساب بانکی رئیس قوۀ قضائیه، خود آیت الله صادق آملی لاریجانی به این حساب ها سر و سامان داده و گزارش هزینۀ وجوه این حساب ها را در اختیار رهبر جمهوری اسلامی ایران گذاشته است.

Print Friendly, PDF & Email