آمریکا: نگرانی‌ها در مورد فعالیت‌های هسته‌اى غير علنى ایران باید رفع شود

هیئت آمریکایی روز پنجشنبه با قرائت بیانیه‌ای در نشست شوراى حكام هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت که آژانس باید هر گونه نگرانی جدید درباره فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده ايران را بررسی کند.

ایالات متحده با تقدير از گزارش مدیر کل آژانس كه در تاریخ ۱۳ نوامبر صادر شده است تاكيد کرد که آژانس به منظور بررسی اجرای ایران نسبت به همه تعهدات مربوط به منع گسترش سلاح های هسته ای در چارچوب برنامه جامع مشترك ( برجام) بايد بازرسی از تمام سایت های نظامی و غیر نظامی مشکوک را ادامه دهد.

بر اساس این بیانیه ایالات متحده یک بررسی کامل از سیاست خود در قبال ایران انجام داده است، و هيئت نمايندگى اش اعلام كرد كه با توجه به برنامه جامع مشترک ( برجام)، امريكا همچنان به پایبندی خود به برجام ادامه مى دهد و در مقابل انتظار دارد ایران به تعهدات خود در اجراى كامل برجام قاطعانه اقدام كند.”

بيانيه افزود: ایران باید به طور کامل با اجراى كليه جوانب تعهدات خود در چهارچوب برنامه جامع مشترک درباره برنامه هسته ای کاملا صلح آمیزش اعتماد جامعه جهانى را كسب كند.”

اشاره هیئت نمایندگی ایالات متحده درباره نگرانی ها در مورد فعالیت های هسته اى غير علنى ایران با توجه به گزارشات سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شد.

در گزارش های قبلی به فعالیت‌های حساس انجام شده توسط ایران كه تحت عنوان بند “تى” در توافق هسته‎ای تعریف شده و مربوط به آزمايش هايى است که می تواند به انفجار هسته ای منجر شود، اشاره شده بود.

Print Friendly, PDF & Email