همدلی مردم و تنفر از رژیم ، پیامد زلزله کرمانشاه :شمس الضحی احسانی ناطق

شمس الضحی احسانی ناطق

متاسفانه پس از زلزله شاهدیم که رژیم نه تنها به اجرای مسئولیت ذاتی یک حکومت در چنین بزنگاه هایی نمی پردازد، بلکه بازهم آوار ظلم و فساد نظام ولایت و جنایت در میان مردم زلزله زده و مصیبت زده کرمانشاه، نشانی از همان ناامنی ها، بی ثباتی ها، بی اعتمادی ها، فرافکنی ها و تفرقه افکنی هایی است که این رژیم دجال آخوندی با مردم ایران میکند.
با دلی پر از اندوه و تاسف باید بپرسم که براستی برای رژیم آخوندی کدام یک مهمتر است مردم ایران یا مردم لبنان؟
رژیم در حمایت از حزب الشیطان و حسن نصرالله، بازسازی مناطق جنگی لبنان را بلافاصله بعد از توقف جنگ ۳۳ روزه شروع کرد. حالا ببینیم بازسازی مناطق زلزله زده ایران را کی شروع میکند.
لابد همانطور که بازسازی خرمشهر و آبادان را انجام دادند، چنانچه هنوزآثار جنگ در این شهرها بعد از سی سال هنوز هم مشهود است. یا بازسازی بم و آذربایجان و رودبار را که می دانیم کاری نکرده اند.
پس همانگونه بازسازی کرمانشاه را انجام خواهند داد.
رئیسی در جریان انتخابات خود را حامی فقرا می خواند و برای نمایش انتخابات به خانه آنها میرفت، پس حالا کجاست ؟ چرا در منطقه زلزله زده پیدایش نیست ؟
میگویند امدادگرها نتوانستند به خیلی از مناطق آسیب دیده کمک کنند خوب پس چرا از این همه نیروهای پاسدارعلاف که مثل مور و ملخ در خیابان ها مزاحم زنان می شوند و پول مفت میگیرند، بعنوان نیروهای کمک رسانی استفاده نمی کنند ؟
چون این رژیم هدفی جز آزار و آسیب رسانی به مردم ندارد، و کمک و کار برای مردم در قاموس این دجالان جایگاهی ندارد.
این دولت نامبارک کجای خانه خرابی و آوار مردم است ؟
این همه از ستاد بحران میگویند. پس کجاست ؟ چرا برای مردم که دارند دسته ، دسته ازکوچک تا بزرگشان بعلت گرسنگی ، سرما و تشنگی می میرند و هلاک میشوند کاری انجام نمیدهد و میگوید ما غافلگیر شدیم!!!!!
آخه بی خرد ها حالا که عرضه ندارید و کاری نمیکنید، لااقل دست و پا گیر مردم نباشید و بگذارید تا آنها به مردم زلزله زده ها کمک کنند.
با این آشفته بازارآخوندی کار مملکت تمام است. هیچ اثری از بسیج و سپاهی و رئیسی و علم الهدی نیست…
خدایی فقط همیاری و همدلی و کمکهای مردمی است و بس .
این وسط سپاه و حوزه که دیدند مردم خودشان برای کمک حرکت می کنند تا جلوی دزدی آنها را بگیرند، دست بکار شده کمک های مردمی را میدزند تا به نام خود توزیع میکند .
براستی مگر میشود ؟ نه کمک نقدی نه غیر نقدی و اسفبارتراین است که میشنویم، می گویند، کمکهای ارسال شده هنوز به برخی نقاط نرسیده و تنها راه برای مردم بی پناه درست کردن سرپناه با نی و نایلون است!
پس این سپاه قدر قدرت و هلیکوپترهایش کجایند؟
مردم ایران با اینکه حکومت دجال پولهایشان را دزدیده و چپاوول کرده با هم متحد برای یاری رساندن به مردم غیور کرمانشاه در کار خیر از هم پیشی میگیرند .
آنها منتظر کمک های دولت و هلال احمر نمی نشینند آنها به گرگ اعتماد میکنند ولی به آخوندها هرگز…
در آخر از خلق قهرمان که بی اعتنا به حکومت فاسد آخوندی، خود را هم درد و در کنار مردم زلزله زده کرمانشاه دانسته و در یاری رسانی به آنها لحظه ای آرام ندارند تشکر میکنم .
به امید سرنگونی و سقوط رژیم دجال آخوندی و به امید ایران آزاد در آینده ای نزدیک.

شمس الضحی احسانی ناطق
۲۸/۸/۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email