” همایش بی بدیل مردمی در کمک به هموطنان زلزله زده فروریختن آخرین لایه های اعتماد از رژیم “

اتحاد زندنیان سیاسی ایران

زلزله هفته گذ شته بخشی از هموطنان غرب میهن عزیزمان را بی خانمان و عزا دار کرد ، مردمان این منطقه قبل از زلزله هم بدلیل سنی بودن و همچنین بدلیل کرد بودن در چشم حکومت نامردمی ایران مجرم محسوب می شدند به همین خاطر تا همین زمان که بیش از یک هفته از این فاجعه می گذرد هیچ کمک چشمگیر دولتی بر پیکان قلم هیچ خبرنگاری نرفته است .
اما همایش بی بدیل مردم برای کمک به هموطنان زلزله زده سیلی محکمی بر بنا گوش حاکمیت ضد مردمی بود ، شور و اشتیاق مردم در رساندن مایحتاج اولیه به زلزله زدگان مظلوم خطه کرمانشاه اشک شوق را درچشمان هر بیننده ای جاری میکرد ، این همایش خیره کننده در عین حال جواب محکمی بود بر کسانی که طمع تجزیه سرزمینمان ایران را دارند .
اتحاد زندانیان سیاسی ایران با تقدیر و با سپاس قلبی از همه هموطنان که مسئولانه و شجاعانه به یاری زلزله زده گان برخاستند یاد آوری میکند که خلق های ایران از هر قوم و از هر زبان ملت واحدی را تشکیل میدهند که بطورمساوی زیرچترظلم حکومت غیرمردمی زندگی میکنند، حکومتی که اموالشان را صرف ویرانی کشورهای دیگر میکند و تا آنجا که در توان دارد حقوق این مردمان را لگد مال و ضایع میکند ؛
مردم قهرمان ایران
ما شهادت میدهیم که همدلی و یکرنگی شما در این سانحه دلخراش چشم جهانیان را خیره کرده و ما همچنین افتخار می کنیم که پرچم چنین ملتی را بر دوش می کشیم و برای رهائی آنها از زیر ظلم حکومت آخوندی رنج تبعید را بر خود می خریم .
صحنه های دردناک زلزله ، نیازمبرم زلزله زده گان وبی توجهی سردمداران حکومتی ، همه و همه آلامی بود که با مرهم کمک های شما اندکی تسکین پیدا کرد ، اما بیاد داشته باشید که بخشی از ملت ایران به خاطر همین حادثه جانخراش از هستی ساقط شده و عزیزانشان را از دست داده اند ، پس شما را دعوت میکنیم به پیگیری همین کمک ها و ادامه همین همدلی ها .
اتحاد زندانیان سیاسی ایران ضمن عرض تسلیت به همه خانواده هائی که در این سانحه عزیزانشان را از دست داده اند یاد آوری میکند که مادامی که این حکومت بر سر کار است حوادثی این چنین برای مردم ما بیشترین بهاء را در بر دارد ، به امید روزی که خلق های قهرمان ایران در لوای یک حکومت مردمی سایه امنیت اجتماعی و امنیت طبیعی بر سراسر ایران به گسترانند .
اتحاد زندنیان سیاسی ایران
۲۲ نوامبر ۲۰۱۷ / ۱ آذر ۱۳۹۵

Print Friendly, PDF & Email