نیکی هیلی:‌ به جهان فشار می‌آوریم تا با تمامیت تهدیدی که رژیم ایران در بردارد، مقابله کند

نیکی هیلی

نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد گفت: رژیم ایران درگیر تمامی انواع رفتارهای بدی است که توسط قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد منع شده و ما به جهان فشار می‌آوریم تا با تمامیت تهدیدات این رژیم مقابله کند.

وی طی یک سخنرانی در واشنگتن، گفت: «همان‌طور که رئیس‌جمهور آمریکا به‌تازگی تأکید کرد، توافق اتمی با رژیم ایران، بسیار، بسیار ناقص است. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات آن این است که جامعة بین‌المللی چگونه توسط رژیم ایران به بازی گرفته می‌شود. این توافق طوری طراحی شده که برای شکست‌خوردن، بیش از حد بزرگ (جلوه کند). طوری طراحی شده است که منتقدان رفتار این رژیم را به سکوت بکشاند تا توافق در معرض تهدید قرار نگیرد».

سفیر آمریکا در ملل متحد، تأکید کرد: «رژیم ایران درگیر تمامی انواع رفتارهای بدی است که توسط قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد منع شده است؛ آزمایش موشک‌های بالیستیک، تسلیح (شبه نظامیان) در یمن، حمایت از بی‌رحمی اسد در سوریه و بنا کردن ماشین جنگی حزب‌الله در لبنان. رژیم ایران از خیلی وقت پیش می‌داند که تا وقتی از توافق اتمی به‌طور تکنیکی تبعیت کند، شورای امنیت و جهان، هیچ کاری در قبال سایر رفتارهای غیر قانونی‌اش نخواهند کرد. این شیوه‌یی نیست که ما بتوانیم بر اساس آن عمل کنیم».

نیکی هیلی، افزود: «اقدام رئیس‌جمهور آمریکا، توافق اتمی با رژیم ایران را مجدداً به میان آورده و بسیاری از چشمان را به روی رفتار خطرناک این رژیم که جهان برای حفظ یک توافق عمیقاً ناقص از آن چشم‌پوشی کرده بود، باز کرده است. ما اکنون به جهان فشار می‌آوریم تا با تمامیت تهدیدی که رژیم ایران در بردارد، مقابله کند. نه فقط در این رابطه که این رژیم چند سانتریفیوژ دارد، بلکه از چند تروریست حمایت می‌کند و چند آزمایش موشکی انجام می‌دهد… اکنون کنگره این فرصت را دارد تا بحث دربارة توافق اتمی با رژیم ایران را از دنیای فانتزی که توسط اتاق پژواک اوباما ایجاد شده بود خارج سازد و آن‌را وارد جهان واقعی بکند که به آن تعلق دارد. این فرصتی است تا فعلاً توافق ترک نشود، بلکه بهبود یابد. واقعاً امیدوارم که کنگره از این فرصت استفاده کند».

Print Friendly, PDF & Email