اتحادیه اروپا از سیاست آمریکا در مورد حکومت پیروی خواهد کرد.

اروپا وآمریکا

بلومبرگ آلمان خبر داد: اروپا از سیاست آمریکا در مورد حکومت ایران پیروی خواهد کرد

به گزارش تسنیم، نشریه آلمانی فوکوس نیز نوشت: با توجه به اتکای اروپا در بسیاری مسائل امنیتی و تجاری به آمریکا، این اتحادیه از سیاست آمریکا در مورد حکومت پیروی خواهد کرد.

این نشریه نوشت: به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافقی اتمی از طرف آمریکا به تنهایی نمی‌تواند لغو شود. اما این یک استدلال تو خالی است. اگر آمریکا موضع خود را تغییر دهد برجام دیگر ارزش ندارد.

فوکوس افزود: اتحادیه اروپا البته برای شکل‌گیری برجام اقدامات زیادی انجام داده است. اما این‌گونه موضع‌گیریهای اتحادیه اروپا در حال حاضر از دید حکومت ایران تنها اقدامی برای تسلی خاطر است.

Print Friendly, PDF & Email