نقش ستاره درخشش در انحراف صدای آمریکا به سود رژیم ایران بر ملا شد

ستاره درخشش

صدای آمریکا و رادیو فردا زیر ذره بین

تحقيقات «شورای روابط خارجی آمریکا AFPC »
صدای آمریکا و رادیو فردا،از حداكثر كارآيى و اثرگذارى برخوردار نيست
هر دو رسانه كوشيدند رژيم تهران را بازيگرى سازنده در منطقه نشان بدهند

به گزارش پایگاه خبری امروز نما ـ تحقيقات جدید از عملکرد بخش فارسی صدای آمریکا و رادیو فردا،براحساس همدردى مجريان و گزارشگران این شبکه با مواضع رژيم تهران تاکید دارد.مرکز پژوهشی«شورای روابط خارجی آمریکا AFPC » نهاد مسئول تهيه اين گزارش مستقل بوده است (۱).در تهيه اين گزارش ايلان برمن، معاون مرکز پژوهشی«شورای روابط خارجی آمریکا AFPC»، مايكل پريجنت از انستيتو هادسن، كريم سجادپور از بنياد كارنگى براى صلح بين الملل، و جاناتان شنزر از بنياد دفاع از دموكراسى ها همكارى كردند.در قسمتی از این گزارش آمده است:«نتيجه نهايى نمايش احساس همدردى مجريان و گزارشگران بخش فارسی صداى آمريكا با مواضع رژيم ايران بوده است.»

صدای آمریکا و رادیو فردا زیر ذره بین

تحقیقات «شورای روابط خارجی آمریکا AFPC » از عملکرد بخش فارسی صدای آمریکا و رادیو فردا،از آن جا آغاز شد، که بى بى جى (۲) BBG، نهاد ناظر بر فعاليتهاى صداى آمريكا و رادیو فردا، در آوريل ٢٠١٧ / فروردین ۱۳۹۶، یک گروه مستقل از كارشناسان را مامور تهيه گزارشى درباره كيفيت محتواى برنامه هاى سرويس فارسى صداى آمريكا و راديو فردا كرد.

نقش صداى آمريكا و راديو فردا در مثبت جلوه دادن رژیم تهران

اين گروه پس از مشاهده حدود ۵۰ ساعت از برنامه هاى فارسى صداى آمريكا و راديو فردا كه در سالهاى ٢٠١٥ تا ٢٠١٧ پخش شده گزارشى را در ۶ اكتبر ٢٠١٧/ ۱۴ مهر ۱۳۹۶، در اختيار بى بى جى BBG قرار داد.آن ها در بخشى از گزارش نوشته اند: «مجريان و مهمان ها كوشيدند جمهورى اسلامى ايران را بازيگرى سازنده در منطقه نشان بدهند» و«بخش عمده اى از پوشش روابط ايران و آمريكا انعكاس دهنده اين ايده اشتباه بود كه اكنون رژيم ايران رويكردى دوستانه تر به ايالات متحده آمريكا دارد.»

بی خاصیت بودن صداى آمريكا و راديو فردا

تهيه كنندگان گزارش مى گويند،«برداشت قوى»،آن ها اين است كه «برنامه هاى بى بى جى BBG در حال حاضر از حداكثر كارآيى و اثرگذارى برخوردار نيست.»

در گزارش قيد شده است كه «بعضى اتهامات درباره گزارشگرى نادرست، جانبدارى نهادينه شده و ژورناليسم مساله دار» معتبر است.به گفته نويسندگان گزارش« بى بى جى BBG در حال حاضر مكانيزمى محكم براى رد اين اتهامات يا حتى بررسى سيستماتيک آن ها به شيوه اى شفاف ندارد.»

بر اساس این گزارش، اتهام جهت دار و به شكلى جانبدارانه بودن محتوا و پوشش خبرى بخش فارسى « در حال حاضر بى پاسخ مانده است.»

توصيه «شورای روابط خارجی آمریکا AFPC»

«شورای روابط خارجی آمریکا AFPC» در یک مجموعه توصيه ها مى گويد:«انتصاب یک فرد حرفه اى (در مشورت با كنگره) به عنوان بازرس بي طرف در بى بى جى BBG در ارتباط با پخش برنامه ها به زبان فارسى، به واكنش هاى سازمانى به شكايات مطرح تمركز مى دهد.»

تلاش ستاره درخشش برای نرم كردن لحن گزارش

به دستور ستاره درخشش در آگوست ٢٠١٧ / شهریور ۱۳۹۶، از ايلان برمن،معاون مرکز پژوهشی«شورای روابط خارجی آمریکا AFPC» كه از آوريل ٢٠١٧ مامور تهيه گزارش از كيفيت برنامه هاى بخش فارسى صداى آمريكا شده بود پس از مدت ها غيبت دعوت به عمل آمد تا در برنامه گفتگو محور «افق نو» حضور بيابد.(۳)

ستاره درخشش شخصا با مايكل پريجنت يكى ديگر از تهيه كنندگان گزارش مصاحبه كرده بود (۴).تهيه كنندگان گزارش در جريان كارشان چندين بار درخواست كرده بودند بخش فارسی صدای آمریکا، ليست مهمان هاى دعوت شده یک دوره مشخص را در اختيار آنها بگذارد ولى صداى آمريكا گفته است چنين امكانى را ندارد و اين كار بسيار وقت گير و پرهزينه است.

به گزارش امروز نما، با وجود لابيگرى هاى ستاره درخشش در پشت پرده براى نرم كردن لحن گزارش درباره سرويس تحت مديريت او، اين گزارش كوتاه با لحنى منصفانه بسيارى از انتقادات اين سال ها را تاييد كرده و تهيه گزارشى جامع تر براى يافتن ابعاد واقعى مشكلات در بخش فارسی صدای آمریکا را توصيه كرده است.

Print Friendly, PDF & Email