“دادخواهی برای یک زندانی دردمند “

“دادخواهی برای یک زندانی دردمند ”
خانم عاصمه جهانگیر:گزارشگر شجاع و حق جوی حقوق بشر
در همین زمانی که آقای زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان برای منافع حقیر مالی سرمایه داران آلمانی دم به دم و روز به روزمرثیه دلواپسی برای برجام میخواند . در همین روزگاری که خانم موگرینی سراسیمه برای ابقای رژیم ایران به بهانه برجام به هر دری میزند و تلاش می‌کند بی‌تابی خودش را به بحران بین المللی تبدیل کند و در ایامی که دولتمردان اروپایی برای دفاع از سهمگین ترین دیکتاتوری معاصر با شعار برجام برجام به صف ایستاده اند و در حالی که در آن سو‌ خامنه ای رهبر رژیم ایران طلبکارانه به ریش و گیس همه اینها قهقهه میزند و سپاه پاسداران با تهدید به گسترش تسلیحات موشکی به جهان دهن کجی میکند ، در اعماق یکی از مخوف ترین زندانهای ایران یعنی زندان گوهردشت یک زندانی سیاسی بنام محمد نظری که خود را ” بی کس ترین زندانی سیاسی ” میداند ۸۱ روز است که برای احقاق حقوق اولیه خود دست به اعتصاب غذا زده است . او بسادگی فقط خواهان اجرای قانون در مورد خودش است .
خانم جهانگیر
اتحاد زندانیان سیاسی ایران ضمن ستایش از شما بخاطر مواضع شجاعانه تان در بیان حقایق حقوق بشر در ایران از شما میخواهد که از هر امکانی که در اختیار دارید به یاری این زندانی درد کشیده و شکنجه شده که اینک جانش را در تیر کمانش برای رهایی نهاده است اقدام کنید .
خانم جهانگیر
محمد نظری ۲۴ سال است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بسر میبرد . این بی عدالتی عظیم و این ظلم بزرگ در حق این زندانی و فشار طاقت فرسا نسبت به سایر زندانیان همه در زیر لوای برجام و در مقابل چشمهای باز خانم موگرینی ، خانم ترزامی ، آقای امانوئل ماکرون و آقای زیگمار گابریل انجام میگیرد .
این زنان و مردان بظاهر بزرگ اما در واقع بغایت حقیر و کوچک ,بهای معاملات خود را با دیکتاتوری ایران از تن های رنجوری چون محمد نظری و سایر زندانیان اسیر میگیرند که سالیانی است زیر ستم این رژیم زندگی بسیار سختی را میگذرانند
ما بسیار امیدوار هستیم که شما با مواضع حق طلبانه ای که زبانزد همگان است بتوانید صدای این زندانی مظلوم را به گوش مسئولان سازمان ملل برسانید . باشد که بتوانید گشایشی در وضعیت این ” بی کس ترین زندانی سیاسی ایران ” ایجاد کنید .
ما همچنین ضمن حمایت از خواسته‌ها ی بحق آقای محمد نظری، همگان را به اعتراض به رژیم ایران به خاطر برخورد غیر انسانی‌ در حق این زندانی مظلوم فرا می‌خوانیم.
اتحاد زندانیان سیاسی ایران
۲۸ مهر ۱۳۹۶ / ۲۰ اکتبر ۲۰۱۷

Print Friendly, PDF & Email