مبارزه با فساد در چین: توبیخ یک میلیون و ۳۴۰ هزارتن در پنج سال

چین

طی اجرای برنامه ضدفساد شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین از زمان به قدرت رسیدن در اکتبر ۲۰۱۲ تا کنون حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار مقام رده‌پایین دولتی توبیخ شده‌اند.

کمیته مرکزی بازرسی انضباطی، عالی‌ترین دستگاه مبارزه با فساد در چین یکشنبه، هشتم اکتبر آمار متهمان به فساد در این کشور را اعلام کرد و گفت که در میان آنها ۶۸۴ هزار مقام اداری مناطق روستایی به چشم می‌خورند و اغلب توبیخ‌شدگان دیگر در رابطه با فسادهای خرد تحت تعقیب قرار گرفته اند.

شی جین پینگ که برای ارائه دستاوردهای دوران زمامداری خود به نوزدهمین کنگره حزب کمونیست در همین ماه اکتبر آماده می‌شود، در پیشبرد یکی از وعده‌های اصلی‌اش موفق بوده است: مبارزه با فساد.

یکی از سیاست‌های مرکزی شی جین پینگ در دوره ریاست‌جمهوری پنج‌ساله او کارزار مبارزه با فساد بود. نام این کارزار، «ببرها و مگس‌ها»، به مبارزه با فساد در سطوح بالا و پایین حکومتی اشاره دارد.

اگرچه اکثر بازداشت‌شدگان به اتهام فساد مقام‌های دولتی رده‌پایین هستند، اما برخی مقام‌های بلندمرتبه حکومتی نیز تحت تعقیب قرار گرفته اند.

در اوت سال جاری پرونده‌ای قضائی برای رسیدگی به اتهام‌های فساد وزیر امور مالی چین گشوده شد.

در سپتامبر نیز یکی از فرماندهان ارشد نظامی چین که عضو نهاد قدرتمند «کمیسیون مرکزی ارتش» این کشور است، به اتهام فساد تحت بازجویی قرار گرفت.

انتظار می‌رود که شی جین پینگ در کنگره آتی قدرت خود را تحکیم و رهبری‌اش بر حزب را تمدید کند.

Print Friendly, PDF & Email